• Ebook Độc học, môi trường và sức khỏe con người: Phần 1

  Ebook Độc học, môi trường và sức khỏe con người: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Độc học, môi trường và sức khỏe con người" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản về độc học, môi trường và sức khỏe con người, các dạng độc chất; sự hấp thụ, phân bố và đào thải, các yếu tố ảnh hưởng đến độc tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   90 p dainam 24/09/2023 0 0

 • Ebook Độc học, môi trường và sức khỏe con người: Phần 2

  Ebook Độc học, môi trường và sức khỏe con người: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Độc học, môi trường và sức khỏe con người" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đánh giá độ an toàn, đánh giá nguy cơ của độc chất, ảnh hưởng của một số chất nguy hại tới sức khỏe con người. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p dainam 24/09/2023 0 0

 • Ebook Dược cộng đồng: Phần 1 - GS.TS. Nguyễn Thanh Bình, TS. Đỗ Xuân Thắng

  Ebook Dược cộng đồng: Phần 1 - GS.TS. Nguyễn Thanh Bình, TS. Đỗ Xuân Thắng

  Phần 1 cuốn sách "Dược cộng đồng" cung cấp cho người đọc các kiến thức hai chương đầu bao gồm: Đại cương về dược cộng đồng, kỹ năng giao tiếp trong thực hành dược cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p dainam 24/09/2023 0 0

 • Ebook Dược cộng đồng: Phần 2 - GS.TS. Nguyễn Thanh Bình, TS. Đỗ Xuân Thắng

  Ebook Dược cộng đồng: Phần 2 - GS.TS. Nguyễn Thanh Bình, TS. Đỗ Xuân Thắng

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn cuốn "Dược cộng đồng" cung cấp cho người đọc các kiến thức hai chương đầu bao gồm: Khai thác thông tin và ra quyết định tại nhà thuốc; quản lý nguy cơ, tuân thủ điêu trị và giáo dục người bệnh tại nhà thuốc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   108 p dainam 24/09/2023 0 0

 • Bài giảng Quá trình viêm và sự phục hồi - Bùi Thị Thu Hằng

  Bài giảng Quá trình viêm và sự phục hồi - Bùi Thị Thu Hằng

  Bài giảng "Quá trình viêm và sự phục hồi - Bùi Thị Thu Hằng" được biên soạn với mục tiêu giúp người học giải thích được cơ chế, diễn biến của quá trình viêm; nêu được nguyên tắc xử trí viêm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p dainam 24/09/2023 1 0

 • Bài giảng Giáo dục sức khỏe

  Bài giảng Giáo dục sức khỏe

  Bài giảng "Giáo dục sức khỏe" được biên soạn với mục tiêu giúp người học trình bày được khái niệm, bản chất, mục đích và vai trò của giáo dục sức khỏe; nắm được các nguyên tắc và các kỹ năng giáo dục sức khỏe; các phương pháp và phương tiện giáo dục sức khỏe; các nội dung cần giáo dục sức khỏe tại cộng đồng. Mời các bạn cùng...

   36 p dainam 24/09/2023 1 0

 • Bài giảng Đạo đức nghề nghiệp ngành Y

  Bài giảng Đạo đức nghề nghiệp ngành Y

  Bài giảng "Đạo đức nghề nghiệp ngành Y" được biên soạn với mục tiêu giúp người học trình bày được những tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp ngành chăm sóc sắc đẹp; sử dụng được tư duy phản biện để phân tích các tình huống đúng và không đúng khi thực hiện hành nghề trong khuôn khổ đạo đức;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p dainam 24/09/2023 2 0

 • Bài giảng Kháng sinh, kháng khuẩn

  Bài giảng Kháng sinh, kháng khuẩn

  Bài giảng "Kháng sinh, kháng khuẩn" trình bày các nhóm thuốc kháng sinh sau: kháng sinh beta lactam; kháng sinh aminoglycosid; kháng sinh tetracyclin; cloramphenicol; kháng sinh macrolid; các lincomycin; kháng sinh polypeptid; các kháng sinh khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   103 p dainam 24/09/2023 1 0

 • Bài giảng Tâm lý - giao tiếp - giáo dục sức khỏe trong thực hành điều dưỡng

  Bài giảng Tâm lý - giao tiếp - giáo dục sức khỏe trong thực hành điều dưỡng

  Bài giảng "Tâm lý - giao tiếp - giáo dục sức khỏe trong thực hành điều dưỡng" với mục tiêu giúp người học trình bày được các kỹ năng giao tiếp cơ bản; nắm được kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp; nêu được các kỹ năng giao tiếp với người bệnh và người nhà người bệnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   71 p dainam 24/09/2023 1 0

 • Bài giảng Quản lý y tế - Chương 2: Tổ chức hệ thống y tế Việt Nam

  Bài giảng Quản lý y tế - Chương 2: Tổ chức hệ thống y tế Việt Nam

  Bài giảng Quản lý y tế - Chương 2: Tổ chức hệ thống y tế Việt Nam. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung tổng quan để có thể phân tích được các nguyên tắc xây dựng hệ thống y tế Việt Nam; mô tả được mô hình chung tổ chức hệ thống y tế Việt Nam; trình bày được vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các tuyến trong hệ thống y...

   25 p dainam 24/09/2023 0 0

 • Bài giảng Quản lý y tế - Chương 1: Giới thiệu về hệ thống y tế

  Bài giảng Quản lý y tế - Chương 1: Giới thiệu về hệ thống y tế

  Bài giảng Quản lý y tế - Chương 1: Giới thiệu về hệ thống y tế. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung tổng quan để có thể trình bày khái niệm hệ thống y tế; mô tả mô hình hệ thống y tế của Tổ chức y tế thế giới (WHO); trình bày các đặc điểm chính của hệ thống y tế Việt Nam gắn với mô hình của Tổ chức y tế thế giới;......

   46 p dainam 24/09/2023 0 0

 • Bài giảng Quản lý y tế - Chương 3: Lãnh đạo và quản lý

  Bài giảng Quản lý y tế - Chương 3: Lãnh đạo và quản lý

  Bài giảng Quản lý y tế - Chương 3: Lãnh đạo và quản lý. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung tổng quan để có thể phân biệt được các khái niệm lãnh đạo và quản lý; trình bày được vai trò và các đặc điểm của nhà lãnh đạo; phân tích được các phong cách lãnh đạo;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   49 p dainam 24/09/2023 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dainam