• Giáo trình Lập trình Windows Forms với C#: Phần 1

  Giáo trình Lập trình Windows Forms với C#: Phần 1

  Giáo trình Lập trình Windows Forms với C#: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về C#; Giới thiệu về Windows Forms; Các điều khiển thông thường; Các điều khiển đặc biệt; Điều khiển dùng để xây dựng Menu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   181 p dainam 26/06/2022 11 0

 • Giáo trình Lập trình Windows Forms với C#: Phần 2

  Giáo trình Lập trình Windows Forms với C#: Phần 2

  Tiếp phần 1, Giáo trình Lập trình Windows Forms với C#: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Điều khiển chứa các điều khiển khác; Điều khiển Dialog và phương thức Message; Làm việc với điều khiển in ấn; Điều khiển người dùng tự tạo; Làm việc với màn hình và hệ thống.

   129 p dainam 26/06/2022 10 0

 • Giáo trình Hệ điều hành (Operating System) - Ninh Xuân Hải, Huỳnh Trọng Thưa

  Giáo trình Hệ điều hành (Operating System) - Ninh Xuân Hải, Huỳnh Trọng Thưa

  Giáo trình “Hệ điều hành” được biên soạn theo chương trình đào tạo chuyên nghành tin học ở hệ cao đẳng và kỹ sư của Bộ giáo dục và đào tạo. Giáo trình được chia thành 6 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Giới thiệu về hệ điều hành; quản lý nhập/xuất và quản lý hệ thống tập tin; quản lý tiến trình; quản lý...

   201 p dainam 26/06/2022 11 0

 • Giáo trình Nhập môn kỹ nghệ phần mềm: Phần 1

  Giáo trình Nhập môn kỹ nghệ phần mềm: Phần 1

  Phần 1 của "Giáo trình Nhập môn kỹ nghệ phần mềm" thông tin đến bạn tổng quan về công nghệ phần mềm, phân tích và đặc tả yêu cầu, thiết kế phần mềm, kiến trúc phần mềm, mô hình hóa yêu cầu hệ thống, công cụ và môi trường phát triển phân mềm,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình.

   84 p dainam 26/06/2022 11 0

 • Giáo trình Nhập môn kỹ nghệ phần mềm: Phần 2

  Giáo trình Nhập môn kỹ nghệ phần mềm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của "Giáo trình Nhập môn kỹ nghệ phần mềm" sẽ tiếp tục thông tin đến bạn các kiến thức về thiết kế dữ liệu và phương pháp thiết kế dữ liệu, thiết kế giao diện và thiết kế màn hình tra cứu, cài đặt, kiểm thử phần mềm và kỹ thuật, chiến lược kiểm thử,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung...

   79 p dainam 26/06/2022 11 0

 • Giáo trình Hệ điều hành: Phần 2

  Giáo trình Hệ điều hành: Phần 2

  Giáo trình Hệ điều hành: Phần 1 gồm có 8 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hệ điều hành; Các mô hình xử lý đồng hành; Quản lý tiến trình; Điều phối tiến trình; Liên lạc giữa các tiến trình và vấn đề đồng bộ hóa; Các giải pháp đồng bộ hóa;.... Mời các bạn cùng tham khảo!

   128 p dainam 26/06/2022 10 0

 • Giáo trình Hệ điều hành: Phần 2

  Giáo trình Hệ điều hành: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Hệ điều hành: Phần 2 gồm có 8 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Bộ nhớ ảo; Hệ thống quản lý tập tin; Các phƣơng pháp cài đặt hệ thống quản lý tập tin; Giới thiệu một số hệ thống tập tin; Hệ thống quản lý nhập-xuất; Giới thiệu một số hệ thống I-O; Bảo vệ an toàn hệ thống;.... Mời...

   107 p dainam 26/06/2022 11 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu 2: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu 2: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu 2: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản về hệ cơ sở dữ liệu; Mô hình thực thể - liên kết. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p dainam 26/06/2022 10 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu 2: Phần 2

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu 2: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Cơ sở dữ liệu 2: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình quan hệ, các ràng buộc quan hệ và đại số quan hệ; Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ, các thuật toán thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   81 p dainam 26/06/2022 13 0

 • Ebook Distributed systems (3rd Edition): Part 2

  Ebook Distributed systems (3rd Edition): Part 2

  Part 2 of the Ebook Distributed systems (3rd Edition) has chapters naming, coordination, replication, fault tolerance, and security separation has been made between basic material and more specific subjects. Download this ebook to see more.

   346 p dainam 24/05/2022 21 0

 • Ebook Distributed systems (3rd Edition): Part 1

  Ebook Distributed systems (3rd Edition): Part 1

  For this third edition of "Distributed Systems," the material has been thoroughly revised and extended, integrating principles and paradigms into nine chapters. Part 1 has four chapters such as Introduction, Architectures, Processes, and Communication. Download this ebook to see more please.

   251 p dainam 24/05/2022 21 0

 • Giáo trình thực hành Lập trình nâng cao

  Giáo trình thực hành Lập trình nâng cao

  Giáo trình thực hành này được viết theo giáo trình Lập trình nâng cao nhằm mục đích làm tài liệu cho sinh viên năm thứ 2 thực hành môn học này. Nội dung của giáo trình gồm 4 chương thể hiện cơ bản các kỹ thuật lập trình thường gặp đối với sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo!

   73 p dainam 24/05/2022 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số