• Bài giảng Tổng quan về Microsoft Word 2007

  Bài giảng Tổng quan về Microsoft Word 2007

  Bài giảng Tổng quan về Microsoft Word 2007 sau đây sẽ hướng dẫn bạn các chức năng cơ bản trong Microsoft Word 2007 và cách sử dụng chúng, giúp các bạn sử dụng tốt phần mềm soạn thảo văn bản này.

   17 p dainam 24/07/2015 240 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 – Học viên ngân hàng (Khoa Hệ thống thông tin quản lý)

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 – Học viên ngân hàng (Khoa Hệ thống thông tin quản lý)

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 1: Những vấn đề cơ bản" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm thông tin, xử lý thông tin, biểu diễn thông tin phi số, phân loại máy tính theo kích thước, tính năng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p dainam 22/02/2016 193 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán: Chương 4 - Nguyễn Mậu Hân

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán: Chương 4 - Nguyễn Mậu Hân

  Chương 4 Xử lý truy vấn phân tán thuộc bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán. Nội dung chương này trình bày: giới thiệu về xử lý truy vấn, xử lý truy vấn trong môi trường tập trung, xử lý truy vấn trong môi trường phân tán, tối ưu hoá truy vấn trong CSDL phân tán.

   76 p dainam 04/12/2014 186 2

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương II - Lưu Hồng Việt

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương II - Lưu Hồng Việt

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương II: Các yếu tố cơ bản của C và C++, trình bày các nội dung về tổ chức chương trình C/C++, bộ tiền xử lý, biến và các kiểu dữ liệu cơ bản, các kiểu dữ liệu dẫn xuất trực tiếp, định nghĩa kiểu dữ liệu mới, điều khiển chương trình: phân nhánh, điều khiển chương trình: vòng lặp, một số lệnh điều...

   74 p dainam 30/04/2017 185 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán: Chương 6 - Nguyễn Mậu Hân

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán: Chương 6 - Nguyễn Mậu Hân

  Chương 6 Điều khiển tương tranh phân tán thuộc bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán. Nội dung chương này trình bày về: một số vấn đề điều khiển đồng thời, một số tính chất khi thao tác trên đơn vị dữ liệu, lịch tuần tự và lịch khả tuần tự, sắp xếp các giao tác bằng nhãn thời gian, điều khiển tương tranh bằng cơ chế khóa.

   36 p dainam 04/12/2014 185 2

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - ĐH Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - ĐH Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 trình bày về thuật toán và ngôn ngữ lập trình. Các nội dung được trình bày ở chương này như phương pháp giải quyết vấn đề bằng máy tính; khái niệm, tính chất, độ phức tạp, cách diễn đạt của thuật toán; khái niệm, lịch sử phát triển, trình biên dịch, phiên dịch, công việc của lập trình.

   8 p dainam 22/05/2017 179 1

 • Bài giảng Tích hợp hệ thống: Bài 0 - GV. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Tích hợp hệ thống: Bài 0 - GV. Thái Kim Phụng

  Sau khi học xong môn Tích hợp hệ thống sinh viên hiểu những vấn đề chính trong hoạt động tích hợp hệ thống. Hiểu kế hoạch thực hiện một đề án liên quan tới tích hợp hệ thống. Nắm bắt những kiến thức và kỹ thuật mới trong việc tích hợp hệ thống. Phát triển, đánh giá và lựa chọn nền tảng công nghệ áp dụng vào những trường hợp cụ...

   8 p dainam 28/12/2017 179 1

 • Bài giảng Lập trình cơ sở dữ liệu Java: Bài 3 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Lập trình cơ sở dữ liệu Java: Bài 3 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng "Lập trình cơ sở dữ liệu Java - Bài 3: Components" cung cấp cho người đọc các nội dung: JTable, JButton, JMenu, JTextField, JToolBar, JCheckBox, JOptionPane, JRadioButton, JFileChooser, JPanelJComboBox, JList. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p dainam 19/03/2016 174 2

 • Bài giảng Tích hợp hệ thống: Bài 2 - GV. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Tích hợp hệ thống: Bài 2 - GV. Thái Kim Phụng

  Sau khi học xong Bài giảng Tích hợp hệ thống Bài 2 Kiến trúc và kỹ thuật tích hợp hệ thống sinh viên có thể hiểu được các kiến trúc tích hợp hệ thống, biết được những kỹ thuật và công cụ được dùng trong tích hợp hệ thống.

   54 p dainam 28/12/2017 173 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán: Chương 5 - Nguyễn Mậu Hân

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán: Chương 5 - Nguyễn Mậu Hân

  Chương 5 Quản trị các giao tác phân tán thuộc bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán. Nội dung chương này trình bày: tổng quan về quản lý giao tác, sự hỗ trợ nguyên tử của các giao tác phân tán, sự phục hồi trong hệ thống tập trung, các sự cố truyền thông trong hệ phân tán, khôi phục các giao tác phân tán, giao thức ủy thác hai pha.

   40 p dainam 04/12/2014 171 2

 • Bài giảng Lập trình cơ sở dữ liệu Java: Bài 1 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Lập trình cơ sở dữ liệu Java: Bài 1 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng "Lập trình cơ sở dữ liệu Java - Bài 1: Java swing" cung cấp cho người đọc các nội dung: Graphical User Interface, JFrame, JDialog, JDesktopPane & JInternalFrame, JPanel. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p dainam 19/03/2016 170 2

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - ĐH Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - ĐH Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 có nội dung trình bày các khái niệm cơ bản ban đầu về dữ liệu, thông tin, tri thức, tin học, công nghệ thông tin, đưa ra các khái niệm hệ đếm cơ bản và cách biểu diễn thông tin trong máy tính, đưa ra khái niệm thế nào là mã hóa, là giải mã, các bảng mã cơ bản cũng như các ứng dụng của công nghệ thông tin.

   11 p dainam 22/05/2017 170 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số