• Giáo trình Lập trình căn bản: Phần 2 - Ths. Nguyễn Văn Linh

  Giáo trình Lập trình căn bản: Phần 2 - Ths. Nguyễn Văn Linh

  Phần 2 giáo trình với kết cấu nội dung gồm 5 chương còn lại trình bày những nội dung sau: Chương 6: Kiểu mảng; chương 7: Kiểu con trỏ; chương 8: Kiểu chuỗi ký tự; chương 9: Kiểu cấu trúc; và cuối cùng chương 10: Kiểu tập tin. Môn lập trình căn bản A cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lập trình thông qua ngôn ngữ lập trình C. Môn học...

   42 p dainam 30/06/2019 57 0

 • Bài giảng Chương trình dịch - Chương 1: Giới thiệu về chương trình dịch

  Bài giảng Chương trình dịch - Chương 1: Giới thiệu về chương trình dịch

  Bài giảng Chương trình dịch - Chương 1 giới thiệu cơ bản về chương trình dịch. Chương này sẽ khái quát một số khái niệm cơ bản, đồng thời trình bày các giai đoạn chính khi biên dịch chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p dainam 30/06/2019 58 0

 • Bài giảng Chương trình dịch - Chương 2: Phân tích từ vựng

  Bài giảng Chương trình dịch - Chương 2: Phân tích từ vựng

  Chương 2 "Phân tích từ vựng" giúp người học nắm được vai trò của giai đoạn phân tích từ vựng, sử dụng các khái niệm biểu thức chính qui (regular expression) và ô - tô - mát hứu hạn (finite automata) trong việc biểu diễn và nhận biết ngôn ngữ.

   31 p dainam 30/06/2019 61 0

 • Bài giảng Chương trình dịch - Chương 4: Dịch trực tiếp cú pháp

  Bài giảng Chương trình dịch - Chương 4: Dịch trực tiếp cú pháp

  Bài giảng Chương trình dịch - Chương 4 trang bị cho người học những kiên thức cơ bản về dịch trực tiếp cú pháp. Mục tiêu cụ thể trong chương này giúp người học: Vai trò của dịch trực tiếp cú pháp; hiểu được các khái niệm: Định nghĩa trực tiếp cú pháp, thuộc tính tổng hợp và thuộc tính kế thừa, cây cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p dainam 30/06/2019 68 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Khái niệm thông tin, biểu diễn thông tin trong máy tính, hệ thống máy tính, phần cứng, phần mềm, hệ điều hành, mạng máy tính, giải quyết bài toán bằng máy tính, các cấu trúc lập trình cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   166 p dainam 30/06/2019 62 0

 • Bài giảng Chương trình dịch - Chương 3: Phân tích cú pháp

  Bài giảng Chương trình dịch - Chương 3: Phân tích cú pháp

  Nội dung bài giảng chương 3 giúp người học: Nắm được vai trò của giai đoạn phân tích cú pháp; văn phạm phi ngữ cảnh (context- free grammar),cách phân tích cú pháp từ dưới lên- từ trên xuống (top-down and bottom-up parsing); bộ phân tích cú pháp LR. Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p dainam 30/06/2019 59 0

 • Bài giảng Chương trình dịch - Chương 5: Kiểm tra kiểu

  Bài giảng Chương trình dịch - Chương 5: Kiểm tra kiểu

  Bài giảng Chương trình dịch - Chương 5 trình bày cơ bản về kiểm tra kiểu trong chương trình dịch. Nội dung chính gồm có: Biểu thức kiểu, đặc tả một bộ kiểm tra kiểu đơn giản, kiểm tra kiểu của các biểu thức, kiểm tra kiểu của các câu lệnh, kiểm tra kiểu của các hàm, chuyển đổi kiểu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p dainam 30/06/2019 68 0

 • Giáo Trình Hệ tính CCNA semester 2: Phần 2 - Nguyễn Hồng Sơn

  Giáo Trình Hệ tính CCNA semester 2: Phần 2 - Nguyễn Hồng Sơn

  Giáo trình này tương ứng với kỳ học thứ hai trong chương trình đào tạo CCNA của Cisco. Sách gồm có 11 chương, các chủ đề được trình bày có hệ thống và cô đọng. Nội dung chính của tập hai là khảo sát thành phần cấu trúc và hoạt động của router, đồng thời hướng dẫn người đọc cấu hình cơ bản cho router. Cuốn sách không chỉ là một giáo...

   495 p dainam 24/04/2019 117 0

 • Giáo Trình Hệ tính CCNA semester 2: Phần 1 - Nguyễn Hồng Sơn

  Giáo Trình Hệ tính CCNA semester 2: Phần 1 - Nguyễn Hồng Sơn

  Cuốn sách “Giáo trình hệ tính CCNA 2” được biện soạn dựa trên chương trình đào tạo chuyên viên mạng của Cisco. Lần xuất bản thứ nhất đã được bạn đọc nhiệt tình đón nhận. Đây là chương trình học có tính thực tế cao. Trong bối cảnh công nghệ phát triển liên tục nên giáo trình cần được cập nhật để bám sát thực tiễn. Đó chính là lý...

   201 p dainam 24/04/2019 109 0

 • Giáo trình Ôtômát và ngôn ngữ hình thức: Phần 1

  Giáo trình Ôtômát và ngôn ngữ hình thức: Phần 1

  Giáo trình này giới thiệu một cách hệ thống những khái niệm cơ bản và các tính chất chung của ôtômát và ngôn ngữ hình thức. Phần 1 giáo trình gồm 4 chương đầu với nội dung sau: Chương mở đầu trình bày các khái niệm cơ bản, các tính chất quan trọng của các cấu trúc đại số, logic mệnh đề, logic tân từ và các phương pháp suy luận toán học làm...

   108 p dainam 24/04/2019 115 0

 • Ebook Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ: Phần 1

  Ebook Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ: Phần 1

  Cuốn sách "Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ" trình bày một cách sâu sắc, đầy đủ và tổng quan nhất về lý thuyết trình biên dịch hiện nay. Trong cuốn sách này, các tác giả đã trình bày một cách hệ thống những vấn đề cơ bản của việc thiết kế trình biên dịch như: Phân tích từ vựng, phân tích cú pháp, kiểm tra kiểu, xử lý bộ...

   95 p dainam 24/04/2019 125 0

 • Ebook Kỹ thuật điều khiển lập trình PLC Semantic S7-200: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật điều khiển lập trình PLC Semantic S7-200: Phần 2

  Tài liệu "Kỹ thuật điều khiển lập trình PLC Simatic S7-200", là quyển sách đầu tiên trong bộ sách về kỹ thuật điều khiển lập trình PLC họ SIMATIC S7, được biên soạn với mong muốn góp một phần nhỏ vào việc giảng dạy và tự học về kỹ thuật điều khiển lập trình của giáo viên, học sinh, sinh viên và đọc giả quan tâm về PLC họ SIMATIC S7-200 của...

   153 p dainam 24/04/2019 100 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số