• Ebook Giới thiệu về Giáo sư Dương Quảng Hàm: Phần 2

  Ebook Giới thiệu về Giáo sư Dương Quảng Hàm: Phần 2

  Tài liệu Giới thiệu về Giáo sư Dương Quảng Hàm: Phần 2 tiếp tục trình bày về sự nghiệp nhà giáo, nhà văn hóa Dương Quảng Hàm: Nếp sống giản dị , nhân ái thường ngày, phong cách giảng dạy sáng tạo nhất là giảng dạy môn Việt văn với tác phong nghiên cứu nghiêm túc và khoa học, những hành vi đạo đức mẫu mực của giáo sư Dương Quảng Hàm,......

   97 p dainam 30/04/2020 49 0

 • Ebook Giới thiệu về Giáo sư Dương Quảng Hàm: Phần 1

  Ebook Giới thiệu về Giáo sư Dương Quảng Hàm: Phần 1

  Tài liệu Giới thiệu về Giáo sư Dương Quảng Hàm của nhà văn Lê Văn Ba biên soạn đã cố gắng sưu tầm tư liệu và thể hiện một cách giản dị, sát thực với tình cảm chân thành về cuộc đời của giáo sư Dương Quảng Hàm. Phần 1 của tài liệu là những câu chuyện và tư liệu về giáo sư trong việc nghiên cứu và cống hiến cho nền giáo dục dân tộc...

   90 p dainam 30/04/2020 54 0

 • Ebook Mạng lưới xã hội và sự thể hiện bản sắc với Internet: Phần 1

  Ebook Mạng lưới xã hội và sự thể hiện bản sắc với Internet: Phần 1

  Trong tài liệu này, tác giả tham khảo và đưa ra cách tiếp cận mới, đặt trọng tâm tìm hiểu những vấn đề mang tính trải nghiệm cá nhân của những người sử dụng internet và mạng lưới xã hội cũng như sự thể hiện bản sắc của giới trẻ hiện nay qua internet. Nội dung tài liệu được chia thành 5 chương, phần 1 tài liệu gồm 3 chương đầu với nội...

   187 p dainam 13/02/2020 41 0

 • Ebook Mạng lưới xã hội và sự thể hiện bản sắc với Internet: Phần 2

  Ebook Mạng lưới xã hội và sự thể hiện bản sắc với Internet: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 tài liệu tiếp tục chia sẻ với bạn đọc về 2 chương 4,5: Internet và sự thể hiện bản sắc, những vấn đề đặt ra từ sự kết nối mạng lưới xã hội và thể hiện bản sắc của giới trẻ hiện này trong không gian internet. Hy vọng nội dung của tài liệu sẽ đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu về internet và mạng lưới xã hội...

   138 p dainam 13/02/2020 47 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận và thực tiễn với công tác an sinh xã hội: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lý luận và thực tiễn với công tác an sinh xã hội: Phần 1

  Tài liệu là một công trình nghiên cứu khá toàn diện về hệ thống an sinh xã hội từ góc độ tiếp cận lý thuyết đến những nghiên cứu thực nghiệm. Đây có thể sẽ là một cơ sở để xây dựng một cuốn giáo trình cho giảng viên và sinh viên chuyên ngành Công tác xã hội. Nội dung phần 1 tài liệu trình bày 2 chương đầu: Những vấn đề cơ bản về an...

   119 p dainam 13/02/2020 45 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận và thực tiễn với công tác an sinh xã hội: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề lý luận và thực tiễn với công tác an sinh xã hội: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 tài liệu trình bày 2 chương còn lại với nội dung: Hệ thống an sinh xã hội ở Việt nam; các lĩnh vực chính trong hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam. tài liệu là tài liệu nghiên cứu có giá trị đối với những người công tác trong lĩnh vực đảm bảo an sinh xã hội, hy vọng những thông tin được trình bày trong tài liệu sẽ gợi...

   180 p dainam 13/02/2020 44 0

 • Ebook Hoạt động khoa học xã hội và việc đổi mới cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước: Phần 1

  Ebook Hoạt động khoa học xã hội và việc đổi mới cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước: Phần 1

  Nội dung tài liệu được chia thành 3 nội dung chính, phần 1 tài liệu với 2 nội dung đầu: Những đặc trưng cơ bản của khoa học xã hội và yêu cầu đặt ra đối với việc nghiên cứu đổi mới cơ chế phân bổ và sử dụng ngân tài liệu Nhà nước cho hoạt động khoa học xã hội; thực trạng cơ chế đầu tư phân bổ và sử dụng ngân tài liệu Nhà nước...

   73 p dainam 13/02/2020 44 0

 • Ebook Hoạt động khoa học xã hội và việc đổi mới cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước: Phần 2

  Ebook Hoạt động khoa học xã hội và việc đổi mới cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu trình bày: Những vấn đề cơ bản và giải pháp chủ yếu tua việc đổi mới cơ chế đầu tư phân bổ và sử dụng ngân tài liệu Nhà nước cho hoạt động khoa học xã hội trong thời gian tới. Mục tiêu tổng quát của công trình này là nghiên cứu, xây dựng cơ sở khoa học cho việc đổi mới cơ chế đầu tư phân bổ,...

   69 p dainam 13/02/2020 49 0

 • Ebook Đời sống gia đình và vấn đề giới tính: Phần 1

  Ebook Đời sống gia đình và vấn đề giới tính: Phần 1

  Nội dung chủ yếu của tài liệu đề cập đến vấn đề giới tính và đời sống gia đình có liên quan mật thiết đến việc thực hiện chính tài liệu dân số - KHHGĐ của thế hệ trẻ nói riêng và của nhân dân nói chung. Phần 1 tài liệu gồm: Một số vấn đề về giới, giới tính; xã hội hóa giới tính và sự phân hóa giới tính; cơ quan sinh dục và một...

   90 p dainam 13/02/2020 37 0

 • Ebook Đời sống gia đình và vấn đề giới tính: Phần 2

  Ebook Đời sống gia đình và vấn đề giới tính: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu tiếp tục trình bày nội dung về: Từ tình yếu đến hôn nhân, hạnh phúc gia đình và một số vấn đề của các cặp vợ chồng trẻ; một số bệnh lây qua đường quan hệ tình dục; kế hoạch hóa gia đình. Tài liệu được thực hiện để phục vụ cho công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình (KHH) của Đảng và Chính...

   87 p dainam 13/02/2020 40 0

 • Ebook Góp phần tìm hiểu biến đổi xã hội ở Việt Nam hiện nay: Phần 2

  Ebook Góp phần tìm hiểu biến đổi xã hội ở Việt Nam hiện nay: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 phần 2 tài liệu trình bày nội dung 4 chương cuối. Tác giả phân tích hiện trạng và những vấn đề đặt ra trong 4 chủ đề liên quan mật thiết đến khía cạnh xã hội của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay đó là dân số, văn hóa, kết cấu xã hội, và phúc lợi xã hội. tài liệu đề cập đến những đặc điểm của mô...

   105 p dainam 13/02/2020 41 0

 • Ebook Nghiên cứu xã hội học và dân số Việt Nam (Tập 1): Phần 2

  Ebook Nghiên cứu xã hội học và dân số Việt Nam (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 tài liệu là tập hợp những bài viết khoa học có nội dung chủ yếu đề cập đến nghiên cứu về sinh đẻ. Để thuận tiện cho bạn đọc, tài liệu được chia làm 2 tập. Tập 1 gồm các bài thuộc phần I và II. Tập 2 gồm các bài thuộc phần III và IV. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 2 tài liệu.

   157 p dainam 13/02/2020 45 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số