• Ebook Nghiên cứu xã hội học và dân số Việt Nam (Tập 2): Phần 1

  Ebook Nghiên cứu xã hội học và dân số Việt Nam (Tập 2): Phần 1

  Trong quá trình biên soạn, tác giả sử dụng có chọn lọc những bài viết áp dụng những phương pháp và kỹ thuật khác nhau nhằm giúp cho bạn đọc tham khảo và vận dụng trong các nghiên cứu của mình. Các bài viết trong tài liệu được sắp xếp thành các phần chính, riêng tập 2 tài liệu trình bày 2 thành chính đó là: Nghiên cứu về tử vong và nghiên cứu...

   250 p dainam 13/02/2020 40 0

 • Ebook Nghiên cứu xã hội học và dân số Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Ebook Nghiên cứu xã hội học và dân số Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 tài liệu Nghiên cứu xã hội học và dân số Việt Nam (Tập 2) trình bày nội dung về nghiên cứu về di cư. Hy vọng rằng tài liệu này sẽ trở thành một tài liệu bổ ích cho các học viên cao học xã hội học và các bạn đọc quan tâm đến chủ đề nghiên cứu dân số ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   189 p dainam 13/02/2020 36 0

 • Ebook Góp phần tìm hiểu biến đổi xã hội ở Việt Nam hiện nay: Phần 1

  Ebook Góp phần tìm hiểu biến đổi xã hội ở Việt Nam hiện nay: Phần 1

  Trong tài liệu, trước hết tác giả thử xây dựng một vài quan điểm mang tính xã hội học để lý giải khía cạnh xã hội quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ờ Việt Nam trên cấp độ vĩ mô, bản thân quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay là một vấn đề xã hội cơ bản, bao trùm nhất... Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 tài...

   100 p dainam 13/02/2020 29 0

 • Ebook Xã hội học về tiền bạc: Phần 1

  Ebook Xã hội học về tiền bạc: Phần 1

  Nội dung tài liệu Tiền bạc trong xã hội học được chia thành 6 chương trình bày các chủ đề khác nhau về xã hội học về tiền bạc. Phần 1 được chia sẻ dưới đây gồm 3 chương đầu có nội dung như sau: Sự kết hợp tiền bạc về mặt đạo đức; tiền bạc, một định chế xã hội; tiền bạc trong các xã hội hiện đại: Tổn thất và lợi nhuận....

   82 p dainam 13/02/2020 33 0

 • Ebook Xã hội học về tiền bạc: Phần 2

  Ebook Xã hội học về tiền bạc: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Tiền bạc trong xã hội học trình bày 2 chương còn lại với nội dung: Chương 4 - Tín dụng tài chính hóa; chương 5 - Tiền bạc gia đình sự riêng tư; chương 6 - Tiền của người giàu và tiền của người nghèo. Cuốn sách này trình bày một lối tiếp cận xã hội học về tiền bạc, và cũng nhằm giải thích...

   110 p dainam 13/02/2020 23 0

 • Ebook Các lý thuyết xã hội học (Tập 2): Phần 1

  Ebook Các lý thuyết xã hội học (Tập 2): Phần 1

  Xã hội học và các lý thuyết (Tập 2): Phần 1 trình bày các phát triển hòa hợp đương đại trong lí thuyết xã hội học, sự hòa hợp vi mô - vĩ mô, sự hòa hợp chức năng - cấu trúc, các khác biệt chủ yếu trong lí thuyết kinh điển về chức năng và cấu trúc,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   131 p dainam 13/02/2020 31 0

 • Ebook Các lý thuyết xã hội học (Tập 2): Phần 2

  Ebook Các lý thuyết xã hội học (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 của tài liệu Xã hội học và các lý thuyết (Tập 2), phần 2 sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về lí thuyết xã hội hiện đại, lí thuyết xã hội hậu hiện đại, lí thuyết cấu trúc, hậu cấu trúc và sự nảy sinh của lí thuyết xã hội hậu hiện đại, lí thuyết cấu trúc, lí thuyết hậu cấu trúc, lí thuyết hậu hiện đại....

   366 p dainam 13/02/2020 31 0

 • Cộng đồng và phát triển: Phần 1

  Cộng đồng và phát triển: Phần 1

  Tài liệu gồm được chia thành 5 chương và phần phụ lục. Phần 1 tài liệu gồm 3 chương đầu: Chương 1: Bàn về cộng đồng và những vấn đề về phát triển cộng đồng, gồm một số khái niệm và lý luận về phát triển cộng đồng. Chương 2: Phát triển cộng đồng trong bối cảnh hiện nay. Chương 3: Sự hòa nhập xã hội, việc hòa nhập của phụ nữ,...

   85 p dainam 30/12/2019 108 0

 • Emile Durkheim và những sai lệch xã hội trong xã hội học: Phần 1

  Emile Durkheim và những sai lệch xã hội trong xã hội học: Phần 1

  Tài liệu Emile Durkheim và những sai lệch xã hội trong xã hội học với kết cấu nội dung gồm 4 chương, phần 1 được chia sẻ dưới đây trình bày nội dung 2 chương đầu: Tổng quan nghiên cứu đề tài, bối cảnh hình thành quan điểm và cơ sở lý luận về sai lệch xã hội; quan điểm sai lệch xã hội trong tác phẩm phân công lao động trong xã hội (1893) và...

   92 p dainam 30/12/2019 116 0

 • Xã hội hiện đại và lý thuyết học: Phần 2

  Xã hội hiện đại và lý thuyết học: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 tài liệu trình bày 5 chương còn lại với nội dung: Chương 6 phân tích những đóng góp của Erich Fromm đối với lý thuyết xã hội học nhân văn. Chương 7 trình bày lý thuyết cấu trúc của Dahrendorf về mâu thuẫn xã hội. Chương 8 giới thiệu những đóng góp của Peter Blau đối với sự phát triển xã hội học định lượng qua lý...

   234 p dainam 30/12/2019 104 0

 • Nguồn nhân lực xã hội và các phương pháp quản lý: Phần 2

  Nguồn nhân lực xã hội và các phương pháp quản lý: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của tài liệu Nguồn nhân lực xã hội và các phương pháp quản lý tiếp tục trình bày 2 chương còn lại với nội dung: Chương 5: Tổ chức tiền lương và bảo hiểm xã hội trong nền kinh tế quốc dân: Chương này để cập đến quá trình tạo điều kiện để tái sản xuất các sức lao động, đảm bảo xã hội và quan hệ phân phối...

   68 p dainam 30/12/2019 141 0

 • Xã hội hiện đại và lý thuyết học: Phần 1

  Xã hội hiện đại và lý thuyết học: Phần 1

  Phần 1 tài liệu gồm 5 chương đầu với nội dung như sau: Chương 1 trình bày một số vấn đề về lý thuyết xã hội học hiện đại thông qua tìm hiểu một số từ điển xã hội học. Chương 2 phân tích một số tài liệu về lý thuyết xã hội học để làm rõ sự phát triển khải niệm và kết cấu nội dung của lý thuyết xã hội học hiện đại. Chương 3...

   158 p dainam 30/12/2019 105 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số