• Bài giảng Chăm sóc vết thương - GV. Vũ Văn Tiến

  Bài giảng Chăm sóc vết thương - GV. Vũ Văn Tiến

  Bài giảng "Chăm sóc vết thương" nhằm giúp người học giải thích được những biểu hiện của sự thay đổi chức năng của da, phân tích được định nghĩa vết thương, quá trình lành vết thương và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lành vết thương, trình bày được các mục đích, nguyên tắc thay băng rửa vết thương.

   40 p dainam 02/11/2017 408 6

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán: Chương 4 - Nguyễn Mậu Hân

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán: Chương 4 - Nguyễn Mậu Hân

  Chương 4 Xử lý truy vấn phân tán thuộc bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán. Nội dung chương này trình bày: giới thiệu về xử lý truy vấn, xử lý truy vấn trong môi trường tập trung, xử lý truy vấn trong môi trường phân tán, tối ưu hoá truy vấn trong CSDL phân tán.

   76 p dainam 04/12/2014 404 9

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại - Chương 2: Đo lường và đánh giá hoạt động của ngân hàng

  Bài giảng Ngân hàng thương mại - Chương 2: Đo lường và đánh giá hoạt động của ngân hàng

  Bài giảng Ngân hàng thương mại - Chương 2 trình bày về đo lường và đánh giá hoạt động của ngân hàng. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người đọc tìm hiểu về các báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại, đồng thời đánh giá được hoạt động của ngân hàng thương mại qua các chỉ số tài chính.

   32 p dainam 29/07/2017 404 4

 • Bài giảng Thường thức phòng tránh một số loại bom đạn và thiên tai

  Bài giảng Thường thức phòng tránh một số loại bom đạn và thiên tai

  Bài giảng Thường thức phòng tránh một số loại bom đạn và thiên tai với mục đích giúp sinh viên hiểu được tác hại của thiên tai, bom dan đối với mỗi quốc gia, cụ thể hóa thiên tai, địch họa; biết cách phòng tránh cho cá nhân và cộng đồng; có ý thức tham gia tuyên truyền và thực hiện chính sách phòng tránh thiên tai và chính sách quốc phòng cho...

   48 p dainam 26/09/2017 404 3

 • Bài giảng môn Ngân hàng thương mại

  Bài giảng môn Ngân hàng thương mại

  Nội dung bài giảng "Ngân hàng thương mại" trình bày tổng quan về ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng, nguồn vốn và quản lý nguồn vốn, tài sản và quản lý tài sản, phân tích tín dụng và chính sách tín dụng, các nghiệp vụ tín dụng.

   53 p dainam 24/10/2017 402 7

 • Bài giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương mở đầu

  Bài giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương mở đầu

  Chương mở đầu "Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập tư tưởng HCM" gồm các nội dung sau: đối tượng nghiên cứu tư tưởng HCM, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa của việc học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên.

   15 p dainam 29/05/2015 401 9

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ - Chương 3: Trung gian tài chính

  Bài giảng Tài chính tiền tệ - Chương 3: Trung gian tài chính

  Bài giảng Tài chính tiền tệ Chương 3: Trung gian tài chính nhằm trình bày về tổng quan về trung gian tài chính, các loại hình trung gian tài chính, ngân hàng thương mại và bảo hiểm, những dòng vốn đi qua thị trường tài chính.

   49 p dainam 29/07/2017 401 9

 • Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán

  Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán

  Nội dung của bài giảng "Phân tích và đầu tư chứng khoán" trình bày tổng quan về đầu tư chứng khoán, các mô hình và lý thuyết ứng dụng đầu tư trong chứng khoán, phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán, lý thuyết thị trường hiệu quả và phân tích kỹ thuật.

   31 p dainam 24/10/2017 399 13

 • Bài giảng Quan hệ công chúng (Public Relations) - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng Quan hệ công chúng (Public Relations) - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng "Quan hệ công chúng" do ThS. Nguyễn Hoàng Sinh thực hiện. Nội dung bài giảng trình bày tổng quan về PR, nghiên cứu và đánh giá PR, lập kế hoạch PR, thực thi PR và quan hệ báo chí. Mời các bạn cùng tham khảo.

   117 p dainam 02/11/2017 398 13

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 9: Xử lý, phân tích dữ liệu và phương pháp phân tích thống kê mô tả trong xử lý dữ liệu

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 9: Xử lý, phân tích dữ liệu và phương pháp phân tích thống kê mô tả trong xử lý dữ liệu

  Chương 9: Xử lý, phân tích dữ liệu và phương pháp phân tích thống kê mô tả trong xử lý dữ liệu có mục tiêu học tập của chương đó là: Tìm hiểu về bản chất của xử lý và phân tích dữ liệu và mối quan hệ giữa xử lý và phân tích dữ liệu. Nắm vững các nội dung về biên tập và mã hoá dữ liệu cho mục đích phân tích dữ liệu. Hiểu biết về...

   8 p dainam 27/05/2019 398 8

 • Bài giảng Chăm sóc người bệnh thông tiểu - dẫn lưu nước tiểu - GV. Vũ Văn Tiến

  Bài giảng Chăm sóc người bệnh thông tiểu - dẫn lưu nước tiểu - GV. Vũ Văn Tiến

  Sau khi hoc xong bài giảng "Chăm sóc người bệnh thông tiểu - dẫn lưu nước tiểu", người học trình bày được mục đích, chỉ định và chống chỉ định của thông tiểu, liệt kê các phương pháp dẫn lưu nước tiểu, mô tả các dấu hiệu của nhiễm trùng tiểu, liệt kê được các biến chứng do đặt thông tiểu, trình bày được cách thông tiểu cho người...

   46 p dainam 02/11/2017 397 9

 • Bài giảng Xây dựng nền quốc phòng toàn dân - Đại tá. TS Phạm Quốc Văn

  Bài giảng Xây dựng nền quốc phòng toàn dân - Đại tá. TS Phạm Quốc Văn

  Xây dựng nền quốc phòng toàn dân nhằm mục đích, tính chất, mục tiêu xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Một số quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong giai đoạn mới. Nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

   32 p dainam 26/09/2017 394 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số