• Giáo trình Hán ngữ (Tập 1) – NXB Đồng Nai

  Giáo trình Hán ngữ (Tập 1) – NXB Đồng Nai

  Giáo trình Hán ngữ (Tập 1) – NXB Đồng Nai sẽ giới thiệu tới các bạn những kiến thức cơ bản về tiếng Hoa. Đồng thời giúp cho những người mới bắt đầu học tiếng Hán có những bài học cơ bản nhất. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   297 p dainam 26/09/2017 403 8

 • Giáo trình song ngữ Việt - Hoa

  Giáo trình song ngữ Việt - Hoa

  Giáo trình song ngữ Việt - Hoa bao gồm 30 bài học về các vấn đề cơ bản như: Chào hỏi, giới thiệu và làm quen, yêu cầu, cảm ơn , chúc mừng,... Giáo trình là sự kết hợp giữa tiếng Hán và tiếng Việt. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   219 p dainam 26/09/2017 362 12

 • Giáo trình Tiếng Hoa dùng cho người tự học - NXB Đại học Sư phạm

  Giáo trình Tiếng Hoa dùng cho người tự học - NXB Đại học Sư phạm

  Giáo trình Tiếng Hoa dùng cho người tự học trình bày những kiến thức cơ bản trong tiếng Hoa như ngữ âm Hán ngữ hiện đại; thanh mẫu, vật mẫu, thanh điệu, biến âm trong tiếng Hoa; văn tự chữ Hoa; hình thể chữ Hán; lục thư; kết cấu chữ Hán. Đặc biệt một số bài tập trắc nghiệm về ngữ âm sẽ giúp các bạn củng cố được những kiến thức trong...

   100 p dainam 30/04/2017 361 13

 • Ebook HSK Standard Course 2 (Textbook): Part 1

  Ebook HSK Standard Course 2 (Textbook): Part 1

  HSK Standard Course 2 Textbook includes 15 lessons and covers 300 words (of Levels 1 and 2) and language points required by the HSK Level 2 test. Ebook HSK Standard Course 2 (Textbook): Part 1 include lessons: Lesson 1: September is the best time to visit Beijing 九月去北京旅游最好; Lesson 2: I get up at six everyday 我每天六点起床; Lesson 3: The red one on the left is mine 左边那个红色的是我的; Lesson 4: He...

   72 p dainam 24/10/2022 333 9

 • Ebook HSK Standard Course 1 (Character book)

  Ebook HSK Standard Course 1 (Character book)

  Ebook HSK Standard Course 1 (Character book) covers the most basic 150 words in the Chinese language, which are based on the Chinese level 1 proficiency exam (HSK 1). This book supports both simplified and traditional Chinese characters.

   34 p dainam 23/08/2022 302 1

 • Ebook HSK Standard Course 1 (Workbook): Part 1

  Ebook HSK Standard Course 1 (Workbook): Part 1

  HSK Standard Course Workbook 1 includes exercises for each of the 15 lessons in the textbook, one HSK Level 1 model test, and an introduction to the HSK Level 1 test. By using this book, students can acquire the knowledge needed for the HSK Level 1 test and get a better understanding of the test itself. This is Ebook HSK Standard Course 1 (Workbook): Part 1 including exercises for each of the 7 lessons in the textbook.

   54 p dainam 23/08/2022 272 8

 • Ebook HSK Standard Course 1 (Textbook): Part 2

  Ebook HSK Standard Course 1 (Textbook): Part 2

  Ebook HSK Standard Course 1 (Textbook): Part 2 include lessons: Lesson 8: I’d like some tea 我想喝茶; Lesson 9: Where does your son work 你的儿子在哪儿工作; Lesson 10: Can I sit here 我能坐这儿吗; Lesson 11: What is the time now 现在几点; Lesson 12: What will the weather be like tomorrow 明天天气怎么样; Lesson 13: He is learning to cook Chinese food 他在学做中国菜呢; Lesson 14: She has bought quite a few...

   74 p dainam 23/08/2022 270 14

 • Ebook Tập viết chữ Hán: Phần 2

  Ebook Tập viết chữ Hán: Phần 2

  Mục đích của cuốn sách này là để giúp học viên nhanh chóng nắm vững chữ Hán, khắc phục những khó khăn lớn khi học tiếng Hán. Cuốn sách còn yêu cầu học viên phải bắt đầu luyện tập từ những kiến thức cơ bản, tức là đầu tiên yêu cầu học viên nắm vững cách viết chính xác các nét cơ bản của chữ Hán và những quy tắc cơ bản khi viết...

   80 p dainam 23/08/2022 253 8

 • Ebook HSK Standard Course 1 (Workbook): Part 2

  Ebook HSK Standard Course 1 (Workbook): Part 2

  HSK Standard Course 1 including exercises for each of the 15 lessons in the textbook, one HSK Level 1 model test, and an introduction to the HSK Level 1 test. This is Ebook HSK Standard Course 1 (Workbook): Part 2 including exercises for each of the 8 lessons in the textbook.

   77 p dainam 23/08/2022 249 14

 • Ebook HSK Standard Course 2 (Character book)

  Ebook HSK Standard Course 2 (Character book)

  Ebook HSK Standard Course 2 (Character book) covers the most basic 150 words in the Chinese language, which are based on the Chinese level 2 proficiency exam (HSK 2). This book supports both simplified and traditional Chinese characters.

   36 p dainam 24/10/2022 245 4

 • Ebook HSK Standard Course 2 (Workbook): Part 1

  Ebook HSK Standard Course 2 (Workbook): Part 1

  HSK Standard Course 2 (Workbook) includes exercises for each of the 15 lessons in the textbook, one HSK Level 2 model test, and an introduction to the HSK Level 2 test. This book can help students succeed in the HSK Level 2 test and all-roundly improve their Chinese competence and proficiency. This is Ebook HSK Standard Course 2 (Workbook): Part 1 including exercises for each of the 7 lessons in the textbook.

   77 p dainam 24/10/2022 240 8

 • Ebook Tập viết chữ Hán: Phần 1

  Ebook Tập viết chữ Hán: Phần 1

  Cuốn sách "Tập viết chữ Hán" này là tài liệu bổ trợ cho giáo trình "301 câu đàm thoại tiếng Hoa". Chữ Hán trong sách đều có chú phiên âm tiếng Hán, có phù hiệu chú âm, dịch nghĩa ra tiếng Việt và đối chiếu với chữ phồn thể... Các chữ Hán được soạn ra từ hệ thống từ mới của từng bài, đi kèm phiên âm, nghĩa Hán Việt và nghĩa gốc của từng...

   74 p dainam 23/08/2022 206 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số