• Xu hướng kiến trúc xanh và khả năng áp dụng vào đồ án sinh viên kiến trúc

  Xu hướng kiến trúc xanh và khả năng áp dụng vào đồ án sinh viên kiến trúc

  Bài viết tìm hiểu khái quát về xu hương kiến trúc xanh và thực trạng đồ án sinh viên kiến trúc hiện nay thông qua tìm hiểu các nội dung liên quan đến xu hương kiến trúc xanh, các vấn đề khó khăn mà sinh viên kiến trúc hiện nay hay gặp phải.

   5 p dainam 27/07/2021 9 0

 • Ứng dụng kiến trúc Đông ương trong thiết kế biệt thự hiện đại

  Ứng dụng kiến trúc Đông ương trong thiết kế biệt thự hiện đại

  Nội dung bài viết trình bày khi công nghệ xây dựng phát triển, những vật liệu mới được ứng dụng nhiều hơn như kính, thép, bê tông và sự mở mang về kiến trúc đương đại, kiến trúc hiện đại phổ cập công chúng. Tuy nhiên, theo một cách không ai hiểu được, nó lại trở thành kiểu kiến trúc được ưa chuộng khắp ba miền đất nước cho đến tận...

   6 p dainam 27/07/2021 9 0

 • Các phong cách thiết kế nổi trội trong lịch sử kiến trúc hiện đại

  Các phong cách thiết kế nổi trội trong lịch sử kiến trúc hiện đại

  Nội dung bài viết trình bày các phong cách thiết kế nổi trội trong lịch sử kiến trúc hiện đại. Thông qua các nghiên cứu về những công trình nổi trội, tạo nên sản phẩm ứng dụng cụ thể vào đồ án kiến trúc thiết kế nhà ở loại hình biệt thự hiện đang được giảng dạy tại Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn tham...

   5 p dainam 27/07/2021 9 0

 • Ước lượng cự ly truyền dẫn trong mạng Lora hai chặng dưới ảnh hưởng của nhiễu giữa các thiết bị đầu cuối

  Ước lượng cự ly truyền dẫn trong mạng Lora hai chặng dưới ảnh hưởng của nhiễu giữa các thiết bị đầu cuối

  Bài viết thực hiện ước lượng khoảng cách truyền dẫn lớn nhất và vị trí đặt trạm lặp của mạng LoRa hai chặng. Không giống như các nghiên cứu khác chỉ xét đến suy hao và nhiễu tạp âm khi ước lượng cự ly truyền, bài báo phân tích các loại nhiễu trong mạng LoRa gồm nhiễu giữa các thiết bị trong cùng một vùng SF (Spreading Factor) và giữa các vùng...

   13 p dainam 26/08/2021 9 0

 • Ứng dụng mã hóa và chữ ký số trong trao đổi văn bản

  Ứng dụng mã hóa và chữ ký số trong trao đổi văn bản

  Bài viết nghiên cứu phát triển ứng dụng mã hóa và chữ kí số trong trao đổi văn bản có ý nghĩa rất quan trọng cả về lý thuyết và thực tiễn.

   6 p dainam 26/08/2021 9 0

 • Phân tích ảnh hưởng hệ thống kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Phân tích ảnh hưởng hệ thống kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Bài viết sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ theo báo cáo COSO 2013, đến hiệu quả hoạt động của 160 doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thông qua hai chỉ tiêu là, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và lợi nhuận trên tổng tài...

   10 p dainam 28/09/2021 9 0

 • Chống chuyển giá trong quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

  Chống chuyển giá trong quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

  Bài viết phân tích thực trạng hoạt động chuyển giá ở Việt Nam hiện nay và thực tế một số trường hợp chuyển giá của các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua, bàn luận về thực trạng hoạt động chuyển giá nội địa, từ đó đề xuất một số giải pháp để đẩy lùi hoạt động này.

   12 p dainam 28/10/2021 9 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 - ThS. Khúc Thế Anh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 - ThS. Khúc Thế Anh

  "Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 4: Một số chiến lược marketing trong ngân hàng" tìm hiểu chiến lược sản phẩm; chiến lược giá; chiến lược phân phối; chiến lược xúc tiến hỗn hợp trong marketing doanh nghiệp.

   55 p dainam 28/10/2021 9 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 - ThS. Khúc Thế Anh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 - ThS. Khúc Thế Anh

  "Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 2: Nghiên cứu môi trường kinh doanh của ngân hàng" với các nội dung giúp người học nắm được những yếu tố thuộc các môi trường có tác động đến ngân hàng; phân tích được thực tế đối với một ngân hàng lựa chọn; phân tích được hành vi của khách hàng trên địa bàn lựa chọn.

   28 p dainam 28/10/2021 9 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 3 - ThS. Khúc Thế Anh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 3 - ThS. Khúc Thế Anh

  "Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 3: Phân đoạn thị trường và xác định mục tiêu" trình bày khái niệm và vai trò của phân đoạn thị trường; các tiêu thức phân đoạn thị trường của ngân hàng; xác định thị trường mục tiêu của ngân hàng.

   29 p dainam 28/10/2021 9 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 5 - TS. Hoàng Thị Lan Hương

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 5 - TS. Hoàng Thị Lan Hương

  "Bài giảng Thanh toán quốc tế - Bài 5: Incoterms 2000 và Incoterms 2010" giúp các bạn sinh viên nắm được khái niệm và phạm vi áp dụng của Incoterms; phân biệt được 13 điều khoản của Incoterms 2000; những điều cần chú ý khi áp dụng Incoterms 2010; phân biệt được 11 quy tắc của Incoterms 2010.

   46 p dainam 28/10/2021 9 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 2 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 2 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại - Bài 2: Kinh doanh thương mại trong cơ chế thị trường" trình bày đặc điểm kinh doanh thương mại trong cơ chế thị trường; mục đích, chức năng và nhiệm vụ của kinh doanh thương mại; nội dung cơ bản của kinh doanh thương mại.

   32 p dainam 28/10/2021 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số