• Giáo trình môn học Kế toán doanh nghiệp 1 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình môn học Kế toán doanh nghiệp 1 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình môn học Kế toán doanh nghiệp 1 gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 giáo trình sẽ cung cấp cho người học những kiến thức về: Tổng quan về kế toán doanh nghiệp; kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu; kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ, hàng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p dainam 26/08/2021 53 0

 • Giáo trình môn học Kiểm toán

  Giáo trình môn học Kiểm toán

  Giáo trình môn học Kiểm toán bao gồm 4 chương, cung cấp những kiến thức về: Tổng quan về kiểm toán; đối tượng và các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán; hệ thống các phương pháp kiểm toán; trình tự các bước kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   82 p dainam 26/08/2021 35 0

 • Giáo trình môn học Kế toán thuế

  Giáo trình môn học Kế toán thuế

  Giáo trình môn học Kế toán thuế gồm có 9 chương, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Giới thiệu về thuế và kế toán thuế; kế toán thuế giá trị gia tăng; kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt; kế toán thuế xuất nhập khẩu; kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp; kế toán thuế thu nhập cá nhân; kế toán thuế tài nguyên; kế toán thuế nhà...

   66 p dainam 26/08/2021 34 0

 • Giáo trình môn học Kế toán quản trị (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình môn học Kế toán quản trị (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Trong hệ thống thông tin kế toán nói chung, Kế toán quản trị là một bộ phận cấu thành không thể thiết được trong các doanh nghiệp kinh doanh, đơn vị sự nghiệp có thu. Kế toán quản trị với chức năng là công cụ hữu hiệu cung cấp dòng thông tin cho các cấp quản lý để đưa ra các quyết định điều hành mọi hoạt động nhằm đạt được hiệu quả...

   55 p dainam 26/08/2021 41 0

 • Giáo trình môn học Lý thuyết kế toán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Giáo trình môn học Lý thuyết kế toán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Lý thuyết kế toán cung cấp cho người học những nội dung chính sau: Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, sổ kế toán và hình thức kế toán, tổ chức công tác hạch toán kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p dainam 26/08/2021 32 0

 • Giáo trình môn học Kế toán quản trị (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Giáo trình môn học Kế toán quản trị (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Kế toán quản trị cung cấp cho người học những nội dung chính sau: Phân tích mối quan hệ chi phí-khối lượng-lợi nhuận và thông tin thích hợp với quyết định ngắn hạn; dự toán sản xuất kinh doanh; xác định chi phí và định giá sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p dainam 26/08/2021 35 0

 • Giáo trình môn học Lý thuyết kế toán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình môn học Lý thuyết kế toán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết kế toán đề cập đến tất cả những vấn đề về lý thuyết kế toán, từ cơ bản đến nâng cao. Người học có thể tìm hiểu lý thuyết kế toán thông qua các nội dung tổng hợp lý thuyết, các ví dụ cũng như bài tập mẫu với hướng dẫn giải cụ thể, đồng thời có thể tự ôn tập, kiểm tra và nâng cao trình độ thông qua hệ...

   65 p dainam 26/08/2021 36 0

 • Ebook Doanh tập một số tổ chức Hội liên hiệp hội và phi chính phủ Việt Nam

  Ebook Doanh tập một số tổ chức Hội liên hiệp hội và phi chính phủ Việt Nam

  Dựa trên cơ sở dữ liệu sẵn có về các đơn vị thành viên của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), ban biên tập đã tiến hành cập nhật, bổ sung và mở rộng dữ liệu bao gồm cả thông tin thu thập được từ các tổ chức không thuộc VUSTA. Để giúp cho nhu cầu tra cứu thông tin của các tổ chức, các cá nhân cũng như các đối tác...

   206 p dainam 26/08/2021 35 0

 • Giáo trình môn học Anh văn chuyên ngành Kế toán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp)

  Giáo trình môn học Anh văn chuyên ngành Kế toán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp)

  Giáo trình “English for accounting” gồm 18 bài với thời lượng 60 tiết được sử dụng làm phương tiện giảng dạy cho giáo viên và học tập cho sinh viên. Giáo trình được sắp xếp theo các chủ đề như: kinh tế, tiền tệ, tài chính - ngân hàng, kiểm toán, marketing và kinh doanh quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   78 p dainam 26/08/2021 49 0

 • Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế vận dụng tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh trong giảng dạy và đào tạo thời kỳ hội nhập và phát triển

  Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế vận dụng tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh trong giảng dạy và đào tạo thời kỳ hội nhập và phát triển

  Bài viết trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục; Vận dụng tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh trong công tác giảng dạy và đào tạo ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế.

   8 p dainam 28/09/2021 10 0

 • Quản lý chất lượng đào tạo tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội trong bối cảnh hiện nay

  Quản lý chất lượng đào tạo tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội trong bối cảnh hiện nay

  Bài viết với các nội dung: quản lý chất lượng đào tạo; thực trạng công tác quản lý đào tạo tại trung tâm thời gian qua; thực trạng về tổ chức và nhân lực quản lý đào tạo; thực trạng về hiệu quả quản lý chất lượng đào tạo; tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục quốc phòng an ninh.

   6 p dainam 28/09/2021 9 0

 • Đổi mới phương pháp dạy học học phần chính trị quân sự theo hướng phát huy năng lực người học

  Đổi mới phương pháp dạy học học phần chính trị quân sự theo hướng phát huy năng lực người học

  Bài viết trên cơ sở nghiên cứu một số lý luận về năng lực: Khái niệm, đặc trưng, cấu trúc năng lực, và nội dung của các học phần chính trị môn học giáo dục quốc phòng và an ninh và năng lực cần hình thành cho sinh viên theo mục tiêu của học phần, đề xuất một số phương pháp dạy học (PPDH) học phần chính trị quân sự theo hướng phát huy năng...

   6 p dainam 28/09/2021 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số