• Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 4: Giới thiệu JS, JSX và ReactNative

  Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 4: Giới thiệu JS, JSX và ReactNative

  Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 4: Giới thiệu JS, JSX và ReactNative. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: Javascript và JSX; giới thiệu React và ReactNative; các thành phần của ứng dụng ReactNative; các thành phần UI phổ biến; truy xuất dữ liệu qua mạng trong ReactNative;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   74 p dainam 26/11/2022 1 0

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 7: Nguyên lý phát triển ứng dụng với Flutter

  Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 7: Nguyên lý phát triển ứng dụng với Flutter

  Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 7: Nguyên lý phát triển ứng dụng với Flutter. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giới thiệu; mô tả sản phẩm; Flutter; chiến lược quyết định; tổng kết;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   88 p dainam 26/11/2022 1 0

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 6: Đa nền tảng với Cloud Computing

  Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 6: Đa nền tảng với Cloud Computing

  Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 6: Đa nền tảng với Cloud Computing. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: mô tả sản phẩm; chiến lược quyết định; ước lượng chi phí và giới hạn; lợi nhuận;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   57 p dainam 26/11/2022 1 0

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 5: Nguyên lý thiết kế giao diện

  Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 5: Nguyên lý thiết kế giao diện

  Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 5: Nguyên lý thiết kế giao diện. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: quan hệ giữa UI và UX; hướng dẫn thiết kế giao diện cho di động; quy trình xây dựng giao diện; xây dựng giao diện người dùng trong Flutter; xây dựng giao diện người dùng trong ReactNative;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   107 p dainam 26/11/2022 1 0

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 2: Tổng quan về kiến trúc của di động

  Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 2: Tổng quan về kiến trúc của di động

  Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 2: Tổng quan về kiến trúc của di động. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: kiến trúc hệ thống; kiến trúc ứng dụng Android; kiến trúc ứng dụng iOS; kiến trúc đa nền tảng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   53 p dainam 26/11/2022 1 0

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 0: Giới thiệu về môn học

  Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 0: Giới thiệu về môn học

  Bài giảng "Phát triển ứng dụng đa nền tảng" với mục tiêu nhằm giúp học viên trình bày khái niệm cơ bản, quy trình, công cụ và các thư viện hỗ trợ để xây dựng ứng dụng đa nền tảng; so sánh và đối chiếu các nền tảng ứng dụng di động; liệt kê các framework cần sử dụng để phát triển; trình bày quy trình phát triển một ứng dụng đa nền...

   27 p dainam 26/11/2022 1 0

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 1: Tổng quan về phát triển ứng dụng di động

  Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 1: Tổng quan về phát triển ứng dụng di động

  Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 1: Tổng quan về phát triển ứng dụng di động. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: triển vọng của ứng dụng di động; trải nghiệm người dùng; thiết kế trải nghiệm;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   46 p dainam 26/11/2022 1 0

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 8: Đánh giá hiệu năng ứng dụng đa nền tảng

  Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 8: Đánh giá hiệu năng ứng dụng đa nền tảng

  Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 8: Đánh giá hiệu năng ứng dụng đa nền tảng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan và giải thích được các vấn đề hiệu năng của React Native cùng Flutter trên cả hai nền tảng; nắm được nguyên lý chung để thực hiện việc so sánh hiệu năng giữa hai nền tảng bất kỳ;......

   66 p dainam 26/11/2022 1 0

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 3.1: Tổng quan về Dart và Flutter

  Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 3.1: Tổng quan về Dart và Flutter

  Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 3.1: Tổng quan về Dart và Flutter. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giới thiệu về ngôn ngữ Dart; cú pháp cơ bản của Dart; lập trình hướng đối tượng với Dart; giới thiệu framework Flutter;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   70 p dainam 26/11/2022 1 0

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 3.2: Cross-Platform

  Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 3.2: Cross-Platform

  Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 3.2: Cross-Platform. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các công nghệ phát triển ứng dụng di động; các nội dung chính về Cross-platform framework; Flutter roadmap;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   17 p dainam 26/11/2022 1 0

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 9: Các nội dung mở rộng

  Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 9: Các nội dung mở rộng

  Bài giảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng - Chương 9: Các nội dung mở rộng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: cảm biến (sensor) trong thiết bị di động; các vấn đề về bảo mật cho ứng dụng; chính sách về quyền riêng tư;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   48 p dainam 26/11/2022 1 0

 • Bài tập Phát triển ứng dụng đa nền tảng: Kế hoạch làm việc tuần 4

  Bài tập Phát triển ứng dụng đa nền tảng: Kế hoạch làm việc tuần 4

  Bài tập Phát triển ứng dụng đa nền tảng: Kế hoạch làm việc tuần 4. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: danh sách các sự kiện nhắn tin; API lấy danh sách các hội thoại; API lấy các tin nhắn của một cuộc hội thoại; API xóa tin nhắn; API xóa toàn bộ cuộc hội thoại; giao diện nhắn tin; API xác nhận quyền admin; API lấy danh sách người...

   70 p dainam 26/11/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số