• Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Quản trị trong môi trường toàn cầu

  Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Quản trị trong môi trường toàn cầu

  Nội dung bài giảng gồm: một thế giới không biên giới, các công ty đa quốc gia, khởi đầu hoạt động quốc tế hóa, môi trường kinh doanh quốc tế, sự thay đổi của bối cảnh quốc tế, các liên minh mậu dịch quốc tế. Để nắm chi tiết nội dung bài học mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   21 p dainam 31/01/2020 33 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Văn hóa công ty và môi trường

  Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Văn hóa công ty và môi trường

  Nội dung bài giảng gồm: bạn có thích ứng với sự bất ổn trong quản trị, môi trường bên ngoài, mối quan hệ của môi trường và tổ chức, môi trường bên trong: văn hóa tổ chức, các loại hình văn hóa tổ chức, định dạng văn hóa tổ chức để đáp ứng với sự đổi mới. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   47 p dainam 31/01/2020 27 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Quản trị trong thời kỳ bất ổn

  Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Quản trị trong thời kỳ bất ổn

  Bài giảng gồm các nội dung: bạn đã sẵn sàng để trở thành nhà quản trị, tại sao đổi mới là một vấn đề quan trọng, định nghĩa về quản trị, các chức năng của quản trị, thực hiện hoạt động của tổ chức, các kỹ năng quản trị, phân loại nhà quản trị, những đặc trưng của nhà quản trị, quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức...

   31 p dainam 31/01/2020 25 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Đạo đức và trách nhiệm xã hội

  Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Đạo đức và trách nhiệm xã hội

  Nội dung bài giảng gồm: bạn là nhà quản trị dũng cảm, đạo đức quản trị là gì, quản trị có tính đạo đức ngày nay, vấn đề lưỡng nan đạo đức, các tiêu chuẩn ra quyết định đạo đức, nhà quản trị và các lựa chọn đạo đức, trách nhiệm xã hội của công ty là gì, đánh giá trách nhiệm xã hội của công ty, quản trị đạo đức và trách...

   25 p dainam 31/01/2020 24 0

 • Bài giảng Thống kê doanh nghiệp: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản của thống kê doanh nghiệp

  Bài giảng Thống kê doanh nghiệp: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản của thống kê doanh nghiệp

  Cùng tìm hiểu đối tượng nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp; vai trò – Nhiệm vụ của thống kê doanh nghiệp; cơ sở lý luận và cơ sở phương pháp luận của thống kê doanh nghiệp được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Thống kê doanh nghiệp: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản của thống kê doanh nghiệp". Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội...

   14 p dainam 30/12/2019 33 0

 • Bài giảng Thống kê doanh nghiệp: Chương 2 - Thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

  Bài giảng Thống kê doanh nghiệp: Chương 2 - Thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là những sản phẩm vật chất hoặc sản phẩm dịch vụ mang lại lợi ích tiêu dùng xã hội mà doanh nghiệp thu được sau một quá trình kinh doanh hay một khoảng thời gian kinh doanh nào đó của DN. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Thống kê doanh nghiệp: Chương 2...

   43 p dainam 30/12/2019 36 0

 • Bài giảng Thống kê doanh nghiệp: Chương 3 - Thống kê lao động tiền lương

  Bài giảng Thống kê doanh nghiệp: Chương 3 - Thống kê lao động tiền lương

  Bài giảng Thống kê doanh nghiệp: Chương 3 - Thống kê lao động tiền lương sẽ trình bày tới các bạn hai vấn đề chính là thống kê lao động và thống kê tiền lương. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   80 p dainam 30/12/2019 34 0

 • Bài giảng thống kê doanh nghiệp Chương 4- Thống kê TSCĐ

  Bài giảng thống kê doanh nghiệp Chương 4- Thống kê TSCĐ

  Tài sản cố định là những tư liệu lao động có thời gian sử dụng dài, có giá trị tương đối lớn tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Thống kê doanh nghiệp: Chương 4 - Thống kê tài sản cố định". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá...

   34 p dainam 30/12/2019 33 1

 • Bài giảng Thống kê doanh nghiệp: Chương 6 - Thống kê giá thành sản phẩm

  Bài giảng Thống kê doanh nghiệp: Chương 6 - Thống kê giá thành sản phẩm

  Bài giảng Thống kê doanh nghiệp: Chương 6 - Thống kê giá thành sản phẩm với các vấn đề chính hướng đến trình bày như: Khái niệm, ý nghĩa và phân loại giá thành sản phẩm; khái niệm, phân loại chi phí sản xuất; thống kê sự biến động của giá thành sản phẩm; nghiên cứu sự biến động của giá thành sản phẩm;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và...

   39 p dainam 30/12/2019 19 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Nội dung chính của Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 2 được trình bày như sau Tổng quan về môi trường kinh doanh toàn cầu, đánh giá tính hấp dẫn của thị trường một quốc gia, các yếu tố thúc đẩy DN toàn cầu hóa, các yếu tố cản trở DN toàn cầu hóa,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p dainam 30/12/2019 28 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Nội dung chính của Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 4 Các loại hình chiến lược trong kinh doanh toàn cầu gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Các loại hình chiến lược từ khung tích nhập toàn cầu - thích ứng địa phương, chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh toàn cầu,...

   6 p dainam 30/12/2019 31 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 3 Chuỗi giá trị và lợi thế cạnh tranh toàn cầu gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Chuỗi giá trị, lợi thế cạnh tranh toàn cầu,...

   6 p dainam 30/12/2019 33 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số