• Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Những vân đề cơ bản - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Những vân đề cơ bản - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống Những vân đề cơ bản giới thiệu các yếu tố tạo thành hệ thống, các tính chất của hệ thống, phân loại tiến trình, dữ liệu và thông tin, thành phần cơ bản của hệ thống xử lý tin. Mời các bạn tham khảo.

   29 p dainam 22/04/2022 36 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Tiếp cận hướng đối tượng - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Tiếp cận hướng đối tượng - Nguyễn Anh Hào

  Trong bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: tiếp cận hướng đối tượng, Tác giả trình bày nội dung về khái niệm tiếp cận hướng đối tượng, mô hình hóa trong OOAD, phương pháp tìm các đối tượng, xác định thuộc tính, dịch vụ, hành vi và quan hệ của đối tượng, mô hình trạng thái. Mời các bạn tham khảo!

   43 p dainam 22/04/2022 31 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: tiếp cận hướng cấu trúc - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: tiếp cận hướng cấu trúc - Nguyễn Anh Hào

  tiếp cận hướng cấu trúc đề cập đến xác định yêu cầu và nội dung khảo sát, các phương pháp khảo sát truyền thống và hiện đại, các phương pháp mô hình hóa hệ thống, lược đồ dòng dữ liệu, các bước thiết kế cơ sở dữ liệu. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p dainam 22/04/2022 31 0

 • Lecture Management the new competitive landscape (6e) - Chapter 7: Entrepreneurs and Entrepreneurship

  Lecture Management the new competitive landscape (6e) - Chapter 7: Entrepreneurs and Entrepreneurship

  Lecture Management the new competitive landscape (6e) - Chapter 7: Entrepreneurs and Entrepreneurship. After completing this section, you will understand knowledge about: define entrepreneurship; describe the historical perspectives of entrepreneurship; distinguish between entrepreneurship and intrapreneurship; explain how entrepreneurial ventures differ from small businesses; explain why entrepreneurship is important;...

   16 p dainam 22/04/2022 8 0

 • Lecture Management the new competitive landscape (6e) - Chapter 8: The context of Entrepreneurship

  Lecture Management the new competitive landscape (6e) - Chapter 8: The context of Entrepreneurship

  Lecture Management the new competitive landscape (6e) - Chapter 8: The context of Entrepreneurship. After completing this section, you will understand knowledge about: discuss the various aspects of today’s economy; explain the legal factors that are part of the context of entrepreneurship; describe the changing world of work and its impact on entrepreneurship; discuss the role that social responsibility and ethics play in the context of...

   19 p dainam 22/04/2022 8 0

 • Lecture Management the new competitive landscape (6e) - Chapter 10: Organizing the venture

  Lecture Management the new competitive landscape (6e) - Chapter 10: Organizing the venture

  Lecture Management the new competitive landscape (6e) - Chapter 10: Organizing the venture. After completing this section, you will understand knowledge about: explain the benefits and drawbacks of each of the six forms of business organization; describe what a trademark does; contrast the three types of patents; describe other legal issues that entrepreneurs face; explain the importance of choosing an appropriate organizational structure;...

   24 p dainam 22/04/2022 8 0

 • Bài giảng Gout - BS Hồ Phạm Thục Lan

  Bài giảng Gout - BS Hồ Phạm Thục Lan

  Bài giảng Gout do BS Hồ Phạm Thục Lan biên soạn giúp các bạn nắm được các triệu chứng lâm sàng; Cơ chế bệnh sinh; Tiêu chuẩn chẩn đoán ACR 1977;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p dainam 22/04/2022 12 0

 • Bài giảng Bệnh loãng xương - PGS.TS.BS Lê Anh Thư

  Bài giảng Bệnh loãng xương - PGS.TS.BS Lê Anh Thư

  Bài giảng Bệnh loãng xương gồm các nội dung chính sau: Đại cương về xương; Đại cương về bệnh loãng xương; Các giải pháp cho bệnh Loãng xương; Tình hình thực tế; Mối liên quan giữa loãng xương và thoái hóa xương. Mời các bạn cùng tham khảo!

   68 p dainam 22/04/2022 13 0

 • Lecture Optimal pavement preservation strategies

  Lecture Optimal pavement preservation strategies

  Lecture Optimal pavement preservation strategies: an investigation for a national road network due to increasing demands while allocated resources to develop and preserve them are reduced in developed countries and constrained in developing countries; Option evaluation (OE) systems1) have been widely used to support decision making for management of investmen.

   5 p dainam 22/04/2022 18 0

 • Lecture: Constructing prestressed reinforced concrete beams with anchorage OVM

  Lecture: Constructing prestressed reinforced concrete beams with anchorage OVM

  Lecture "Reinforced concrete beams with prestressed Construction OVM anchorage" give you the parts, structure, installation of various types of anchors such as dynamic Anchor, anchor type flat die early, dying early anchor type P, the first anchor death H,...

   17 p dainam 22/04/2022 9 0

 • Bài giảng Tính chất đẳng hóa của tấm nhiều lớp

  Bài giảng Tính chất đẳng hóa của tấm nhiều lớp

  Bài giảng "Tính chất đẳng hóa của tấm nhiều lớp" cung cấp cho các bạn những kiến thức về: cấu tạo, tính chất, hình ảnh và những chỉ số của tấm nhiều lớp. Với các bạn chuyên ngành Xây dựng và Kiến trúc thì đây là một tài liệu hữu ích.

   5 p dainam 22/04/2022 10 0

 • Bài giảng Hạ thân nhiệt điều trị ứng dụng trong hồi sức cấp cứu tim mạch - PGS. TS. Ngô Đức Ngọc

  Bài giảng Hạ thân nhiệt điều trị ứng dụng trong hồi sức cấp cứu tim mạch - PGS. TS. Ngô Đức Ngọc

  Bài giảng Hạ thân nhiệt điều trị ứng dụng trong hồi sức cấp cứu tim mạch do PGS. TS. Ngô Đức Ngọc biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Sơ lược hạ thân nhiệt; Hạ thân nhiệt nội mạch; Biến chứng hạ thân nhiệt; Hạ thân nhiệt điều trị;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   54 p dainam 22/04/2022 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số