• Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Tổng quan về C/C++" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình và ngôn ngữ lập trình, quy trình viết và thực thi chương trình, cấu trúc của một chương trình C/C++,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p dainam 28/06/2020 16 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 2 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 2 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Các cấu trúc điều khiển" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp, lệnh nhảy vô điều kiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p dainam 28/06/2020 14 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Mảng, chuỗi và hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Mảng, chuỗi, mảng chuỗi, hàm, đệ quy, hàm và mảng dữ liệu, tổ chức chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p dainam 28/06/2020 17 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 4 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 4 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 4: Con trỏ và số học địa chỉ" cung cấp cho người học các kiến thức: Địa chỉ, phép toán, con trỏ, các phép toán với con trỏ, cấp phát và thu hồi bộ nhớ động, con trỏ và mảng, chuỗi, mảng con trỏ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p dainam 28/06/2020 15 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 5 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 5 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 5: Kiểu dữ liệu cấu trúc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khai báo, khởi tạo; truy nhập các thành phần, hàm với cấu trúc, câu lệnh typedef, hàm sizeof. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p dainam 28/06/2020 15 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 6 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 6 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 6: Tệp tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Dẫn nhập, khai báo kiểu tệp tin, các thao tác truy xuất tệp tin, các hàm tệp tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p dainam 28/06/2020 13 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 1 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 1 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 1: Các kiến thức cơ bản về tin học" cung cấp cho người học các kiến thức: Máy tính điện tử, thông tin và xử lý thông tin, hệ đếm, biểu diễn thông tin trong máy tính, cấu trúc cơ bản của máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p dainam 28/06/2020 14 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 2 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 2 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 2: Hệ điều hành và các chương trình tiện ích" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm và chức năng chính của hệ điều hành, phân loại hệ điều hành, hệ điều hành Windows, một số phần mềm và tiện ích. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p dainam 28/06/2020 12 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 3 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 3 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3: Thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, tính chất của thuật toán, biểu diễn thuật toán, các cấu trúc thuật toán cơ bản. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   19 p dainam 28/06/2020 14 0

 • Bài giảng Khủng hoảng tài chính - Financial crises

  Bài giảng Khủng hoảng tài chính - Financial crises

  Bài giảng "Khủng hoảng tài chính - Financial crises" giới thiệu đến các bạn những nội dung về khủng hoảng tài chính, khủng hoảng tài chính tại các nước phát triển, khủng hoảng tài chính tại các nước đang phát triển. Với các bạn đang học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

   39 p dainam 30/05/2020 23 0

 • Bài giảng Tập huấn nghiệp vụ Tín dụng chính sách

  Bài giảng Tập huấn nghiệp vụ Tín dụng chính sách

  Bài giảng Tập huấn nghiệp vụ Tín dụng chính sách trình bày về các chương trình tín dụng; cho vay hộ nghèo; cho vay giải quyết việc làm; một số lưu ý khi thực hiện tín dụng chính sách. Bài giảng hữu ích với những bạn chuyên ngành Tài chính ngân hàng và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   39 p dainam 30/05/2020 26 0

 • Bài giảng Giá trị tiền tệ theo thời gian

  Bài giảng Giá trị tiền tệ theo thời gian

  Bài giảng Giá trị tiền tệ theo thời gian trình bày về khái niệm; lãi suất; lãi đơn; lãi kép; kỳ ghép lãi; lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa; giá trị tương lai – giá trị hiện tại của tiền; giá trị tương lai chuỗi tiền tệ đều; giá trị hiện tại chuỗi tiền tệ bất kỳ; vay trả góp.

   24 p dainam 30/05/2020 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số