• Ôn tập quản trị chiến lược - ThS. Hà Anh Tuấn

    Ôn tập quản trị chiến lược - ThS. Hà Anh Tuấn

    Tài liệu "Ôn tập quản trị chiến lược" đưa ra các câu hỏi theo trình tự hệ thống các chương học, giúp người học dễ dàng ôn tập và nắm kiến thức hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

     13 p dainam 28/02/2015 90 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số