• Textbook of pathology (9th edition): part 1

   Textbook of pathology (9th edition): part 1

  Part 1 book "textbook of pathology" presentation of content: introduction to pathology, cell injury and cellular adaptations, techniques for the study of pathology, inflammation and healing, infectious and parasitic diseases, disorders of leucocytes and lymphoreticular tissues, basic diagnostic cytology,... and other contents.

   405 p dainam 22/04/2022 20 0

 • Textbook of pathology (9th edition): part 2

  Textbook of pathology (9th edition): part 2

  Part 2 book "textbook of pathology" presentation of content: the blood vessels and lymphatics, the heart, the respiratory system, the oral cavity and salivary glands, the gastrointestinal tract, the kidney and lower urinary tract, the male reproductive system and prostate, the female genital tract, the endocrine system, the musculoskeletal system,...and other contents.

   544 p dainam 22/04/2022 14 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Phần 2

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về lập trình giao diện trên Java; giao diện với các đối tượng cơ bản; giao diện với các đối tượng multimedia; các kỹ thuật tạo tables; truyền tham số cho Applet; lập trình Generic; thư viện các Collection trong Java và áp dụng;... Mời các bạn cùng tham...

   113 p dainam 25/03/2022 23 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Phần 1

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Phần 1

  "Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Phần 1" có nội dung trình bày tổng quan về cách tiếp cận hướng đối tượng; những khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng; giới thiệu về Java; kế thừa về đa hình trên Java; biểu diễn và cài đặt các cấu trúc dữ liệu trên Java;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   138 p dainam 25/03/2022 19 0

 • Bài giảng Mạng máy tính và internet: Phần 2 - ThS. Nguyễn Viết Tuấn

  Bài giảng Mạng máy tính và internet: Phần 2 - ThS. Nguyễn Viết Tuấn

  Bài giảng gồm 4 chương và phụ lục, cung cấp tất cả những kiến thức cơ bản về mạng máy tính và Internet giúp sinh viên áp dụng vào thực tiễn tự nhận biết, đánh giá các thành phần cơ bản của máy tính, hệ thống mạng máy tính và Internet của một tổ chức hay doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng phần 2 dưới đây.

   77 p dainam 25/03/2022 23 0

 • Bài giảng Mạng máy tính và internet: Phần 1 - ThS. Nguyễn Viết Tuấn

  Bài giảng Mạng máy tính và internet: Phần 1 - ThS. Nguyễn Viết Tuấn

  Bài giảng Mạng máy tính và internet trang bị cho sinh viên ngành Marketing các kiến thức cơ bản về mạng máy tính và Internet bao gồm: các khái niệm, thuật ngữ cơ bản liên quan đến máy tính, mạng máy tính, các giao thức mạng, các hệ điều hành, các công cụ truy nhập mạng và Internet….cách thức sử dụng các công cụ trên Internet để áp dụng vào thực tiễn...

   62 p dainam 25/03/2022 23 0

 • Tiền tệ và ngân hàng: Phần 2

  Tiền tệ và ngân hàng: Phần 2

  Tài liệu hướng dẫn học tập Tiền tệ và ngân hàng này nhằm giúp học viên có được những kiến thức cơ bản nhất về tiền tệ, ngân hàng và một số khái niệm khác liên quan để có thể vận dụng vào những nghiên cứu trong các lĩnh vực của nền kinh tế cũng như tham gia vào các môn học khác trong hệ thống môn học về tài chính - tiền tệ - tín dụng....

   52 p dainam 25/03/2022 23 0

 • Tiền tệ và ngân hàng: Phần 1

  Tiền tệ và ngân hàng: Phần 1

  Môn học tiền tệ và ngân hàng sẽ cung cấp cho chúng ta kiến thức về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Những giao dịch của chúng ta chắc chắn có liên hệ với ngân hàng. Ngoài ra, cung cấp cho chúng ta những kiến thức rất thông dụng như lạm phát, ngân hàng trung ương các loại tiền tệ trong nền kinh tế…Những kiến thức này sẽ giúp bạn có cơ sở vận...

   65 p dainam 25/03/2022 24 0

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại: Phần 2

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về quản trị dự trữ hàng hóa của doanh nghiệp thương mại; quản trị bán hàng của doanh nghiệp thương mại; quản trị dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp thương mại; kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp thương mại;... Mời các bạn cùng tham...

   74 p dainam 25/03/2022 27 0

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại: Phần 1

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại: Phần 1

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại: Phần 1 có nội dung trình bày tổng quan về kinh doanh thương mại; tổ chức bộ máy của doanh nghiệp thương mại; thị trường và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại; quản trị tạo nguồn và mua hàng của doanh nghiệp thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   71 p dainam 25/03/2022 24 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh bán lẻ trực tuyến: Phần 2 - TS. Trần Thị Thập

  Bài giảng Quản trị kinh doanh bán lẻ trực tuyến: Phần 2 - TS. Trần Thị Thập

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Quản trị kinh doanh bán lẻ trực tuyến: Phần 2 - TS. Trần Thị Thập" tiếp tục trình bày những nội dung về quản trị bán lẻ trực tuyến; lập kế hoạch kinh doanh bán lẻ trực tuyến; quản trị các hoạt động bán lẻ trực tuyến; website và hệ thống thông tin bán lẻ trực tuyến; thiết kế website bán lẻ trực tuyến; quản trị...

   78 p dainam 25/03/2022 25 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh bán lẻ trực tuyến: Phần 1 - TS. Trần Thị Thập

  Bài giảng Quản trị kinh doanh bán lẻ trực tuyến: Phần 1 - TS. Trần Thị Thập

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh bán lẻ trực tuyến: Phần 1 - TS. Trần Thị Thập" có nội dung trình bày tổng quan về quản trị bán lẻ; mô hình kinh doanh bán lẻ và các loại hình kinh doanh bán lẻ; quản trị hoạt động thương mại bán lẻ; bán lẻ trực tuyến; đặc điểm của bán lẻ trực tuyến; các mô hình bán lẻ trực tuyến; quy trình bán lẻ trực tuyến;...

   55 p dainam 25/03/2022 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số