• Ebook Xã hội học về tiền bạc: Phần 2

  Ebook Xã hội học về tiền bạc: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Tiền bạc trong xã hội học trình bày 2 chương còn lại với nội dung: Chương 4 - Tín dụng tài chính hóa; chương 5 - Tiền bạc gia đình sự riêng tư; chương 6 - Tiền của người giàu và tiền của người nghèo. Cuốn sách này trình bày một lối tiếp cận xã hội học về tiền bạc, và cũng nhằm giải thích...

   110 p dainam 13/02/2020 20 0

 • Ebook Các lý thuyết xã hội học (Tập 2): Phần 1

  Ebook Các lý thuyết xã hội học (Tập 2): Phần 1

  Xã hội học và các lý thuyết (Tập 2): Phần 1 trình bày các phát triển hòa hợp đương đại trong lí thuyết xã hội học, sự hòa hợp vi mô - vĩ mô, sự hòa hợp chức năng - cấu trúc, các khác biệt chủ yếu trong lí thuyết kinh điển về chức năng và cấu trúc,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   131 p dainam 13/02/2020 28 0

 • Ebook Các lý thuyết xã hội học (Tập 2): Phần 2

  Ebook Các lý thuyết xã hội học (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 của tài liệu Xã hội học và các lý thuyết (Tập 2), phần 2 sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về lí thuyết xã hội hiện đại, lí thuyết xã hội hậu hiện đại, lí thuyết cấu trúc, hậu cấu trúc và sự nảy sinh của lí thuyết xã hội hậu hiện đại, lí thuyết cấu trúc, lí thuyết hậu cấu trúc, lí thuyết hậu hiện đại....

   366 p dainam 13/02/2020 27 0

 • Cộng đồng và phát triển: Phần 1

  Cộng đồng và phát triển: Phần 1

  Tài liệu gồm được chia thành 5 chương và phần phụ lục. Phần 1 tài liệu gồm 3 chương đầu: Chương 1: Bàn về cộng đồng và những vấn đề về phát triển cộng đồng, gồm một số khái niệm và lý luận về phát triển cộng đồng. Chương 2: Phát triển cộng đồng trong bối cảnh hiện nay. Chương 3: Sự hòa nhập xã hội, việc hòa nhập của phụ nữ,...

   85 p dainam 30/12/2019 101 0

 • Emile Durkheim và những sai lệch xã hội trong xã hội học: Phần 1

  Emile Durkheim và những sai lệch xã hội trong xã hội học: Phần 1

  Tài liệu Emile Durkheim và những sai lệch xã hội trong xã hội học với kết cấu nội dung gồm 4 chương, phần 1 được chia sẻ dưới đây trình bày nội dung 2 chương đầu: Tổng quan nghiên cứu đề tài, bối cảnh hình thành quan điểm và cơ sở lý luận về sai lệch xã hội; quan điểm sai lệch xã hội trong tác phẩm phân công lao động trong xã hội (1893) và...

   92 p dainam 30/12/2019 110 0

 • Xã hội hiện đại và lý thuyết học: Phần 2

  Xã hội hiện đại và lý thuyết học: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 tài liệu trình bày 5 chương còn lại với nội dung: Chương 6 phân tích những đóng góp của Erich Fromm đối với lý thuyết xã hội học nhân văn. Chương 7 trình bày lý thuyết cấu trúc của Dahrendorf về mâu thuẫn xã hội. Chương 8 giới thiệu những đóng góp của Peter Blau đối với sự phát triển xã hội học định lượng qua lý...

   234 p dainam 30/12/2019 100 0

 • Nguồn nhân lực xã hội và các phương pháp quản lý: Phần 2

  Nguồn nhân lực xã hội và các phương pháp quản lý: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của tài liệu Nguồn nhân lực xã hội và các phương pháp quản lý tiếp tục trình bày 2 chương còn lại với nội dung: Chương 5: Tổ chức tiền lương và bảo hiểm xã hội trong nền kinh tế quốc dân: Chương này để cập đến quá trình tạo điều kiện để tái sản xuất các sức lao động, đảm bảo xã hội và quan hệ phân phối...

   68 p dainam 30/12/2019 135 0

 • Xã hội hiện đại và lý thuyết học: Phần 1

  Xã hội hiện đại và lý thuyết học: Phần 1

  Phần 1 tài liệu gồm 5 chương đầu với nội dung như sau: Chương 1 trình bày một số vấn đề về lý thuyết xã hội học hiện đại thông qua tìm hiểu một số từ điển xã hội học. Chương 2 phân tích một số tài liệu về lý thuyết xã hội học để làm rõ sự phát triển khải niệm và kết cấu nội dung của lý thuyết xã hội học hiện đại. Chương 3...

   158 p dainam 30/12/2019 100 0

 • Cộng đồng và phát triển: Phần 2

  Cộng đồng và phát triển: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 tài liệu gồm 2 chương còn lại tình bày về: Chương 4: Dự án phát triển cộng đồng. Nội dung của chương này cung cấp cho người học những vấn đề cơ bản mà các dự án phát triển cộng đồng cần tuân theo để đạt được hiệu quả cao, đồng thời, giới thiệu cho người học làm quen với cách xây dựng dự án phát triển...

   92 p dainam 30/12/2019 130 0

 • Nguồn nhân lực xã hội và các phương pháp quản lý: Phần 1

  Nguồn nhân lực xã hội và các phương pháp quản lý: Phần 1

  Bố cục của tài liệu Nguồn nhân lực xã hội và các phương pháp quản lý được chia thành 6 chương, ở phần 1 được chia sẻ dưới đây gồm 4 chương đầu trình bày: Chương 1: Dân số - Cơ sở hình thành tự nhiên nguồn nhân lực xã hội: Chương này để cập đến quá trình và mối quan hệ thứ nhất của nguồn nhân lực. Chương 2: Tổng quan về nguồn nhân...

   148 p dainam 30/12/2019 62 0

 • Emile Durkheim và những sai lệch xã hội trong xã hội học: Phần 2

  Emile Durkheim và những sai lệch xã hội trong xã hội học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Emile Durkheim và những sai lệch xã hội trong xã hội học tiếp tục gửi tới bạn đọc những nội dung như sau: Chương 3 - Những biến đổi trong quan điểm và đóng góp của E. Durkheim về sai lệch xã hội; chương 4 - Một số nghiên cứu ứng dụng quan điểm của E. Durkheim trong thực tiễn xã hội Việt Nam. Mời các bạn...

   90 p dainam 30/12/2019 67 0

 • Lý thuyết và thực hành trong công tác xã hội: Phần 2

  Lý thuyết và thực hành trong công tác xã hội: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 của của tài liệu Lý thuyết và thực hành trong công tác xã hội, phần 2 sẽ tiếp tục trình bày các kế hoạch xây dựng công tác xã hội, đồng thời thực thi và đánh giá kế hoạch xây dựng công tác xã hội, công tác xã hội cộng đồng, công tác xã hội với khách hàng là bệnh nhân tâm thần, công tác xã hội với người đồng...

   173 p dainam 30/12/2019 112 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số