• Ebook Kỹ năng bán hàng hiệu quả: Phần 1

  Ebook Kỹ năng bán hàng hiệu quả: Phần 1

  Ebook Kỹ năng bán hàng hiệu quả phần 1 giới thiệu hệ sinh thái tổ chức lực lượng bán hàng, sự hình thành khái niệm tổ chức lực lượng bán hàng, xác định quy trình bán hàng, định hướng cho nhân viên mới, đào tạo bán hàng, đào tạo về sản phẩm, các công cụ, khảo sát, khép lại giao dịch. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   108 p dainam 22/04/2022 30 0

 • Ebook Kỹ năng bán hàng hiệu quả: Phần 2

  Ebook Kỹ năng bán hàng hiệu quả: Phần 2

  Tiếp tục phần 1, Ebook Kỹ năng bán hàng hiệu quả phần 2 có nội dung về thành công khách hàng, tuyển dụng - con đường sự nghiệp, các đối tác kênh bán hàng, tổ chức lực lượng quản lý bán hàng, công cụ tổ chức lực lượng bán hàng, tương lai của tổ chức lực lượng bán hàng. Kính mời quý đọc giả tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p dainam 22/04/2022 24 0

 • Ebook Android 6 for programmers: Part 2

  Ebook Android 6 for programmers: Part 2

  Part 2 of Android 6 for programmers (3rd Edition) deals with concepts Cannon game app, WeatherViewer app, Twitter searches app, Address book app, Google play and business issues. Let 's read content of Android 6 for programmers.

   207 p dainam 22/04/2022 21 0

 • Ebook Android 6 for Programmers: Part 1

  Ebook Android 6 for Programmers: Part 1

  Android 6 for Programmers (3rd Edition) - An App-Driven approach the professional programmer’s Deitel guide to smartphone and tablet app development using Android 6 and Android studio billions of apps have been downloaded from Google Play.Part 1 of the book introduction to Android, welcome app, tip calculator app, flag quiz app, doodlz app.

   253 p dainam 22/04/2022 22 0

 • Ebook Không đến một: Phần 2

  Ebook Không đến một: Phần 2

  Tiếp tục phần 1, Phần 2 Ebook Không đến một nêu lên các vấn đề trong khởi nghiệp nếu bạn tạo ra sản phẩm, khách hàng sẽ tới, con người và máy móc, xu hướng doanh nghiệp xanh, nghịch lý của nhà sáng lập, đình trệ hay khác biệt? Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết!

   144 p dainam 22/04/2022 23 0

 • Ebook Không đến một: Phần 1

  Ebook Không đến một: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Không Đến Một - bài học về khởi nghiệp hay cách xây dựng tương lai đưa ra một cái nhìn lạc quan về tương lai của sự tiến bộ và tư duy mới mẻ về đổi mới bắt đầu từ việc học cách đặt ra những câu hỏi đưa bạn đến những nơi không ngờ tới để tìm và tạo ra giá trị cho thế giới. Mời các bạn tham khảo!

   133 p dainam 22/04/2022 27 0

 • Ebook Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả: Phần 1

  Ebook Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả: Phần 1

  Cuốn sách "Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả" của Anne Gregory sẽ giúp chúng ta kế hoạch xây dựng một chiến dịch PR thực tế, hiệu quả. Phần 1 cuốn sách gồm các nội dung: công tác hoạch định và quản lý, PR trong bối cảnh thực tiễn, bắt đầu quá trình hoạch định, phân tích, thiết lập mục tiêu.

   92 p dainam 22/04/2022 25 0

 • Ebook Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả: Phần 2

  Ebook Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả: Phần 2

  Tiếp tục phần 1, Phần 2 của cuốn sách Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả giới thiệu các bước trong qua trình PR như tìm hiểu công chúng và nội dung của thông điệp, Chiến lược và chiến thuật, Khung thời gian và nguồn lực, Đánh giá và rà soát. Mời các bạn tham khảo

   129 p dainam 22/04/2022 24 0

 • Ebook Hacking Androi: Part 2

  Ebook Hacking Androi: Part 2

  Part 2 of Ebook Hacking Android presents the main content such as server-side attacks, client-side attacks – static analysis techniques, client-side attacks – dynamic analysis techniques, android malware, attacks on android devices.

   185 p dainam 22/04/2022 37 0

 • Ebook Hacking Androi: Part 1

  Ebook Hacking Androi: Part 1

  Ebook Hacking Android explores every nook and cranny of the Android OS to modify your device and guard it against security threats. Part 1 presents the main content: setting up the lab, android rooting, fundamental building blocks of android apps, an overview of attacking android apps, data storage, and its security.

   191 p dainam 22/04/2022 41 0

 • Ebook Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả: Phần 2

  Ebook Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả có kết cấu nội dung gồm phần còn lại: các bài tập phát triển kỹ năng, hoàn toàn công việc, thói quen lãn đạo 5 phút,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   143 p dainam 22/04/2022 24 0

 • Ebook Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả: Phần 1

  Ebook Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả có kết cấu nội dung gồm 2 phần: mở đầu là câu chuyện của Laura, tác dụng của thói quen, lãnh đạo là một chuỗi thói quen, công thức thói quen lãnh đạo, xây dựng kỹ năng lãnh đạo,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p dainam 22/04/2022 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số