• Ebook Chính sách xóa đói giảm nghèo - Thực trạng và giải pháp: Phần 1

  Ebook Chính sách xóa đói giảm nghèo - Thực trạng và giải pháp: Phần 1

  Ebook Chính sách xóa đói giảm nghèo - Thực trạng và giải pháp được xem là một tập chuyên khảo luận giải về vấn đề đói nghèo, thực trạng đói nghèo ở Việt Nam, những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đổi mới, chống đói nghèo. Phần 1 của ebook trình bày các nội dung chính về thực trạng đói nghèo ở Việt...

   154 p dainam 27/08/2019 19 0

 • Ebook Chính sách xóa đói giảm nghèo - Thực trạng và giải pháp: Phần 2

  Ebook Chính sách xóa đói giảm nghèo - Thực trạng và giải pháp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Chính sách xóa đói giảm nghèo - Thực trạng và giải pháp" phần 2 tiếp tục trình bày một số chương trình xóa đói, giảm nghèo điển hình của Việt Nam trong thời gian qua, đánh giá tổng quát thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo của Việt Nam giai đoạn 2001-2010, định hướng và mục tiêu xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam trong...

   157 p dainam 27/08/2019 19 0

 • Ebook Vai trò của lợi ích đối với sự phát triển xã hội: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Vai trò của lợi ích đối với sự phát triển xã hội: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp phần 1, phần 2 sách trình bày nội dung: Một số vấn đề lợi ích trong đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay. Việc nghiên cứu vấn đề lợi ích để từ đó đưa ra những phương thức điều chỉnh, tác động, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước là vấn đề có ý nghĩa được đề cập trong cuốn sách. Mời các...

   79 p dainam 27/08/2019 20 0

 • Ebook Vai trò của lợi ích đối với sự phát triển xã hội: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Vai trò của lợi ích đối với sự phát triển xã hội: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Sách có bố cục gồm 2 nội dung chính, phần 1 sách trình bày về: Lợi ích - động lực của sự phát triển xã hội. Trong cuốn sách, theo tác giả, lợi ích là một động lực giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của con người và trong sự phát triển của xã hội, bởi vì, sự phát triển xã hội bị quy định bởi tổng thể các điều kiện tự...

   45 p dainam 27/08/2019 22 0

 • Ebook Các lí thuyết xã hội học (Tập 1): Phần 1

  Ebook Các lí thuyết xã hội học (Tập 1): Phần 1

  Ebook Các lí thuyết xã hội học (Tập 1): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phác họa lịch sử lí thuyết xã hội học, điều kiện kinh tế xã hội trong quá trình phát triển lí thuyết xã hội học, các trào lưu tư tưởng và sự ra đời của lí thuyết xã hội học, lí thuyết xã hội học Mĩ sơ khai, phụ nữ trong xã hội học thời sơ khai,... Mời các bạn...

   134 p dainam 27/08/2019 19 0

 • Ebook Các lí thuyết xã hội học (Tập 1): Phần 2

  Ebook Các lí thuyết xã hội học (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Các lí thuyết xã hội học (Tập 1)" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lí thuyết xã hội học hiện đại các trường phái chính, thuyết chức năng - cấu trúc thuyết tân chức năng và thuyết xung đột, các thuyết tân Marxian khác nhau, thuyết tương tác biểu tượng, phương pháp luận thực hành, lí thuyết trao đổi, lí...

   405 p dainam 27/08/2019 22 0

 • Ebook Khoa học xã hội và nhân văn

  Ebook Khoa học xã hội và nhân văn

  Ebook Khoa học xã hội và nhân văn sẽ giới thiệu với đông đảo bạn đọc những vấn đề khoa học trong đó có các khía cạnh nhân văn và những vấn đề nhân văn được xem xét trên cơ sở những khám phá khoa học hiện đại. Cuốn sách này sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về mối quan hệ qua lại giữa khoa học và nhân văn. Chủ nghĩa nhân văn có thể là cơ...

   129 p dainam 27/08/2019 21 0

 • Ebook Nhập môn Khu vực học: Phần 2

  Ebook Nhập môn Khu vực học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Nhập môn Khu vực học" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về đặc điểm chính trị - xã hội các khu vực, cơ sở chính trị - xã hội phân chia khu vực Đông Á, đặc điểm quan hệ quốc tế bên trong khu vực và xu thế phát triển khu vực Đông Nam Á, đặc điểm chính trị - xã hội khu vực Mỹ Latinh, đặc điểm chính trị - xã...

   169 p dainam 27/08/2019 20 0

 • Ebook Phương pháp nghiên cứu xã hội học: Phần 2

  Ebook Phương pháp nghiên cứu xã hội học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Phương pháp nghiên cứu xã hội học" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về hệ các phương pháp thu thập thông tin cá biệt, xử lý thông tin và viết báo cáo kết quả nghiên cứu xã hội học, xử lý thống kê các tài liệu xã hội học, đặc điểm thực nghiệm của xã hội học,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   198 p dainam 27/08/2019 26 0

 • Ebook Nhập môn Khu vực học: Phần 1

  Ebook Nhập môn Khu vực học: Phần 1

  Ebook Nhập môn Khu vực học: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp và lược sử ngành Khu vực học, các yếu tố địa lý cấu thành quốc gia, bản chất chính trị - xã hội của quốc gia, sức mạnh tổng hợp của quốc gia, các không gian văn hóa và văn hóa dân tộc, văn hóa dân tộc trong thời đại toàn cầu hóa. Mời các...

   133 p dainam 27/08/2019 15 0

 • Ebook Phương pháp nghiên cứu xã hội học: Phần 1

  Ebook Phương pháp nghiên cứu xã hội học: Phần 1

  Ebook Phương pháp nghiên cứu xã hội học: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vị trí, chức năng và các đặc trưng của nghiên cứu xã hội học, nghiên cứu xã hội học - các bước tiến hành và những đặc trưng cơ bản của nghiên cứu xã hội học, xây dựng cơ sở lý luận cho một cuộc nghiên cứu xã hội học,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   238 p dainam 27/08/2019 12 0

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ huyện Bến Cát (1945-1975): Phần 1

  Ebook Lịch sử Đảng bộ huyện Bến Cát (1945-1975): Phần 1

  Ebook Lịch sử Đảng bộ huyện Bến Cát (1945-1975): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Xây dựng chính quyền cách mạng, tích cực chuẩn bị kháng chiến (9-1945 đến 12-1946), không ngừng xây dựng, phát triển thực lực cách mạng đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện (đầu năm 1947 đến 5-1951), anh dũng vượt qua gian khổ, đẩy mạnh tấn công địch góp...

   191 p dainam 27/08/2019 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số