• Ebook Chuyện Đông chuyện Tây (Tập 3 - Từ KTNN 240 đến KTNN 315): Phần 1

  Ebook Chuyện Đông chuyện Tây (Tập 3 - Từ KTNN 240 đến KTNN 315): Phần 1

  Chuyện Đông chuyện Tây - Tập 3 với các câu hỏi và câu trả lời từ Kiến thức ngày nay số 240 đến Kiến thức ngày nay số 315. Hy vọng những trả lời của học giả An Chi có thể giải đáp phần nào những thắc mắc của độc giả. Mời các bạn cùng đón đọc.

   202 p dainam 30/04/2020 6 0

 • Ebook Chuyện Đông chuyện Tây (Tập 3 - Từ KTNN 240 đến KTNN 315): Phần 2

  Ebook Chuyện Đông chuyện Tây (Tập 3 - Từ KTNN 240 đến KTNN 315): Phần 2

  Mời độc giả cùng tiếp tục đón nhận những câu trả lời của học giả An Chi qua tài liệu Chuyện Đông chuyện Tây - Tập 3. Hy vọng thông qua lời văn trong sáng, đĩnh đạc, dí dỏm một cách nhã nhặn và tuệ minh của học giả, bạn đọc có thể thỏa mãn những thắc mắc khó hiểu của mình.

   215 p dainam 30/04/2020 6 0

 • Ebook Chuyện Đông chuyện Tây (Tập 4 - Từ KTNN 316 đến KTNN 399): Phần 1

  Ebook Chuyện Đông chuyện Tây (Tập 4 - Từ KTNN 316 đến KTNN 399): Phần 1

  Chuyện Đông chuyện Tây - Tập 4 với các câu hỏi và câu trả lời từ Kiến thức ngày nay số 316 đến Kiến thức ngày nay số 399. Trong tài liệu này, bạn đọc sẽ lần lượt được giải đáp những thắc mắc khó bao quát nhiều lĩnh vực, từ kiến thức Đông, Tây, cổ kim cho đến chuyện chữ nghĩa. Mời các bạn cùng đón đọc phần 1 của tài liệu Chuyện...

   217 p dainam 30/04/2020 1 0

 • Ebook Chuyện Đông chuyện Tây (Tập 4 - Từ KTNN 316 đến KTNN 399): Phần 2

  Ebook Chuyện Đông chuyện Tây (Tập 4 - Từ KTNN 316 đến KTNN 399): Phần 2

  Thông qua Chuyện Đông chuyện Tây - Tập 4 với các câu hỏi và câu trả lời từ Kiến thức ngày nay số 316 đến Kiến thức ngày nay số 399, chúng ta lần lượt được giải đáp những thắc mắc khó bao quát nhiều lĩnh vực, từ kiến thức Đông, Tây, cổ kim cho đến chuyện chữ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   203 p dainam 30/04/2020 1 0

 • Ebook Chuyện Đông chuyện Tây (Tập 5 - Từ KTNN 400 đến KTNN 470): Phần 2

  Ebook Chuyện Đông chuyện Tây (Tập 5 - Từ KTNN 400 đến KTNN 470): Phần 2

  Chuyện Đông chuyện Tây - Tập 5 với các câu hỏi và câu trả lời từ Kiến thức ngày nay số 400 đến Kiến thức ngày nay số 470. Hy vọng những trả lời của học giả An Chi có thể giải đáp phần nào những thắc mắc của độc giả. Mời các bạn cùng đón đọc.

   201 p dainam 30/04/2020 1 0

 • Ebook Chuyện Đông chuyện Tây (Tập 2 - Từ KTNN 169 đến KTNN 239): Phần 1

  Ebook Chuyện Đông chuyện Tây (Tập 2 - Từ KTNN 169 đến KTNN 239): Phần 1

  Chuyện Đông chuyện Tây - Tập 2 với các câu hỏi và câu trả lời từ Kiến thức ngày nay số 169 đến Kiến thức ngày nay số 239. Trong tài liệu này, học giả An Chi tiếp tục lần lượt được giải đáp những thắc mắc khó của độc giả bao quát nhiều lĩnh vực, từ kiến thức Đông, Tây, cổ kim cho đến chuyện chữ nghĩa. Mời các bạn cùng đón đọc.

   243 p dainam 30/04/2020 1 0

 • Ebook Chuyện Đông chuyện Tây (Tập 2 - Từ KTNN 169 đến KTNN 239): Phần 2

  Ebook Chuyện Đông chuyện Tây (Tập 2 - Từ KTNN 169 đến KTNN 239): Phần 2

  Chuyện Đông chuyện Tây - Tập 2 với các câu hỏi và câu trả lời từ Kiến thức ngày nay số 169 đến Kiến thức ngày nay số 239. Mong rằng độc giả sẽ đón nhận tài liệu với tâm thế của sự tìm tòi, khám phá kiến thức. Mời các bạn cùng đón đọc.

   176 p dainam 30/04/2020 1 0

 • Ebook Chuyện Đông chuyện Tây (Tập 5 - Từ KTNN 400 đến KTNN 470): Phần 1

  Ebook Chuyện Đông chuyện Tây (Tập 5 - Từ KTNN 400 đến KTNN 470): Phần 1

  Chuyện Đông chuyện Tây - Tập 5 với các câu hỏi và câu trả lời từ Kiến thức ngày nay số 400 đến Kiến thức ngày nay số 470. Trong tài liệu này, học giả An Chi tiếp tục giải đáp những thắc mắc khó của độc giả bao quát nhiều lĩnh vực, từ kiến thức Đông, Tây, cổ kim cho đến chuyện chữ nghĩa. Mời các bạn cùng đón đọc.

   210 p dainam 30/04/2020 1 0

 • Bài giảng về học phần Sức bền vật liệu

  Bài giảng về học phần Sức bền vật liệu

  Bài giảng về học phần Sức bền vật liệu sau đây sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức về các khái niệm cơ bản về sức bền vật liệu; cơ cấu chuyển động quay và một số nội dung khác. Với các bạn chuyên ngành Xây dựng thì đây là tài liệu hữu ích.

   87 p dainam 30/04/2020 9 0

 • Bài giảng Bảng điểm Revit Structure

  Bài giảng Bảng điểm Revit Structure

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Bảng điểm Revit Structure của Nguyễn Hoàng Anh sau đây để nắm bắt được những kiến thức về thang điểm chấm; dựng hình; bản vẽ chung; mặt bằng móng, dầm, cột; bản vẽ cố thép dầm cột và một số nội dung khác.

   7 p dainam 30/04/2020 8 0

 • Bài giảng Xây dựng nền đường: Chương 2

  Bài giảng Xây dựng nền đường: Chương 2

  Nội dung bài giảng trình bày về vấn đề công tác chuẩn bị thi công nền đường, khôi phục cọc, định phạm vi thi công, dời cọc ra ngoài phạm vi thi công, công tác dọn dẹp, công tác lên khuôn đường và việc đảm bảo thoát nước trong quá trình thi công.

   64 p dainam 30/04/2020 7 0

 • Bài giảng Xây dựng nền đường - Chương 1

  Bài giảng Xây dựng nền đường - Chương 1

  Nội dung của bài giảng trình bày về công tác chuẩn bị khi thi công nền đường, các nguyên tắc và phương án thi công nền đường, thi công nền đường bằng thủ công, thi công nền đường bằng máy, công tác đầm nén đất nền đường, thi công nền đường bằng nổ phá, thi công nền đường nâng cấp mở rộng, thi công nền đường trên đất yếu, công...

   94 p dainam 30/04/2020 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số