• Ebook Thiết kế trang Web bằng ngôn ngữ HTML: Phần 2

  Ebook Thiết kế trang Web bằng ngôn ngữ HTML: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Thiết kế trang Web bằng ngôn ngữ HTML: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về chọn màu nền và màu văn bản cho trang web; thiết kế và xuất bản trang web; kiểm lỗi cho các tập tin HTML; tạo các liên kết đến các dịch vụ khác trên internet; tạo các form; tạo các tài liệu động; tạo khung cho trang web; tạo thư mục làm việc; HTML và...

   103 p dainam 25/03/2022 33 0

 • Ebook Thiết kế trang Web bằng ngôn ngữ HTML: Phần 1

  Ebook Thiết kế trang Web bằng ngôn ngữ HTML: Phần 1

  Thiết kế trang Web bằng ngôn ngữ HTML: Phần 1 có nội dung trình bày tổng quan về HTML; tạo một tài liệu HTML; định dạng văn bản; tạo các liên kết trong trang web; chèn hình ảnh và âm thanh vào trang web; tạo bảng; giải pháp cho các trình duyệt không hỗ trợ bảng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   123 p dainam 25/03/2022 33 0

 • Ebook Xây dựng ứng dụng Windows với C++ .NET (Tập 1): Phần 2

  Ebook Xây dựng ứng dụng Windows với C++ .NET (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Ebook Xây dựng ứng dụng Windows với C++ .NET (Tập 1): Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về xây dựng dự án quản lý tài khoản ngân hàng với VC++ .NET; debug và quản lý lỗi ngoại lệ trong VC++ .NET; Managed Extensions C++; tìm hiểu GDI+, event, delegate; xây dựng ứng dụng Managed C++ Application; ADO.NET và VC++ .NET; cài đặt ứng dụng ADO.NET trong...

   248 p dainam 25/03/2022 21 0

 • Ebook Xây dựng ứng dụng Windows với C++ .NET (Tập 1): Phần 1

  Ebook Xây dựng ứng dụng Windows với C++ .NET (Tập 1): Phần 1

  Ebook Xây dựng ứng dụng Windows với C++ .NET (Tập 1): Phần 1 có nội dung trình bày về kiến trúc .NET Framework; lập trình Visual C++ .NET; tạo giao diện người dùng; menu, hộp thoại và các điều khiển của Windows; kiến trúc Document/View của MFC .NET; tiểu trình (Thread); cơ chế kết nối và truy xuất cơ sở dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   137 p dainam 25/03/2022 21 0

 • Ebook Interior lighting for designers (Fourth edition): Part 2

  Ebook Interior lighting for designers (Fourth edition): Part 2

  Designers with interior lighting (Fourth edition): Part 2 present the content: electricity, principles of electricity, central lighting control systems; luminaires, light and glare control; design, architectural surfaces, ambient lighting, balance of brightness...

   158 p dainam 25/03/2022 25 0

 • Ebook Interior lighting for designers (Fourth edition): Part 1

  Ebook Interior lighting for designers (Fourth edition): Part 1

  Designers with interior lighting does not describe the lighting design process; it describes a lighting design process. It is one that has been used successfully by Gary Gordon LLC to provide solutions for more than one thousand architectural projects around the world. It is a process built on the conviction that the lighting condition of a space has enormous emotional impact on people.

   149 p dainam 25/03/2022 21 0

 • Ebook Design hotels architectural design: Phần 2

  Ebook Design hotels architectural design: Phần 2

  Part 2 ebook present the content provide images, design drawings of hotel famous designers in the world: Anouska Hempel, Aduardo Souto De Moura and Humberto Vieira, Peter Lorenz and Terence Coran, Cesar ruiz Larrea, Patrick Derderian, Joaquin Diez cascon, Michael Graces, Toyo to and Associates, German del Sol and Jose Cruz, Mathias Klotz and Felipe Assadi, Denton, Corker and Marshall, Kiyoshi sey Takeyama.

   112 p dainam 25/03/2022 23 0

 • Ebook Design hotels architectural design: Phần 1

  Ebook Design hotels architectural design: Phần 1

  Part 1 ebook present the content provide images, design drawings of hotel famous designers in the world introduction, united designers, Eric Raffy, Kerry hill architects, Tadao Ando architect and associates, Werner Weitz and partner, Baumschlager and Eberle, Geoffrey bawa, William Sofield, Rave Architekten, neururer and neururer, paul andreu and Groupe Ecart, ifsits Ganahl Larch architects.

   122 p dainam 25/03/2022 20 0

 • Ebook Design outdoor furniture: Part 2

  Ebook Design outdoor furniture: Part 2

  Continued part 1, part 2 of Design outdoor furniture with the contents: childrens picnic table and benches; gardeners kneeling bench; shrub planter; duck board benches and tables; rocking sling chair; tree bench; nesting tables; planter partition; garden table bench; cedar doormat; adirondack chair; avoiding splinters; rust resistant hardware; precautions for pressure treated lumber; outdoor finishes.

   62 p dainam 25/03/2022 23 0

 • Ebook Design outdoor furniture: Part 1

  Ebook Design outdoor furniture: Part 1

  Part 1 of the document Design outdoor furniture present the content: round picnic table and furniture; sunlover’s chaise lounge; knock down planter; contoured porch swing; backyard cart; outdoor display shelves; scissors chair and table; sling hammock; garden bench. Please refer to ebook for details of the content.

   63 p dainam 25/03/2022 22 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Phần 2

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về lập trình giao diện trên Java; giao diện với các đối tượng cơ bản; giao diện với các đối tượng multimedia; các kỹ thuật tạo tables; truyền tham số cho Applet; lập trình Generic; thư viện các Collection trong Java và áp dụng;... Mời các bạn cùng tham...

   113 p dainam 25/03/2022 23 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Phần 1

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Phần 1

  "Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Phần 1" có nội dung trình bày tổng quan về cách tiếp cận hướng đối tượng; những khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng; giới thiệu về Java; kế thừa về đa hình trên Java; biểu diễn và cài đặt các cấu trúc dữ liệu trên Java;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   138 p dainam 25/03/2022 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số