• Bài giảng Chẩn đoán trật - gãy trật khớp cổ tay - bàn tay các ngón dài ở người lớn

  Bài giảng Chẩn đoán trật - gãy trật khớp cổ tay - bàn tay các ngón dài ở người lớn

  Bài giảng Chẩn đoán trật - gãy trật khớp cổ tay - bàn tay các ngón dài ở người lớn do BS. Bùi Lan Hương biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Dây chằng khớp bàn tay – cổ tay; Cơ chế chấn thương cổ tay - bàn tay các ngón dài ở người lớn; điều trị phẫu thuật trật - gãy trật khớp cổ tay - bàn tay. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   28 p dainam 28/12/2021 7 0

 • Bài giảng Điều trị gãy xương bàn tay

  Bài giảng Điều trị gãy xương bàn tay

  Bài giảng Điều trị gãy xương bàn tay trình bày các nội dung chính sau: Gãy xương bàn tay; Giải phẫu học và cơ sinh học bàn tay; Điều trị gãy xương bàn tay; Đánh giá kết điều trị gãy xương bàn tay. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   42 p dainam 28/12/2021 11 0

 • Bài giảng Tổn thương bàn tay do bơm cao áp báo cáo 1 trường hợp và hồi cứu y văn - Ths. Nguyễn Tuấn Định

  Bài giảng Tổn thương bàn tay do bơm cao áp báo cáo 1 trường hợp và hồi cứu y văn - Ths. Nguyễn Tuấn Định

  Bài giảng Tổn thương bàn tay do bơm cao áp báo cáo 1 trường hợp và hồi cứu y văn trình bày các nội dung chính sau: Ca lâm sàng tổn thương bàn tay do bơm cao áp; Siêu âm và điều trị tổn thương bàn tay do bơm cao áp; Yếu tố tiên lượng; Áp lực bơm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   40 p dainam 28/12/2021 10 0

 • Bài giảng Phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ

  Bài giảng Phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ

  Bài giảng Phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ trình bày các nội dung chính sau: Dự phòng phản vệ; Chuẩn bị, dự phòng cấp cứu phản vệ; Xử trí phản vệ; Hướng dẫn xử trí phản vệ trong một số trường hợp đặc biệt;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   46 p dainam 28/12/2021 10 0

 • Bài giảng Một số thông tin về ung thư phế quản và phẫu thuật nội soi lồng ngực

  Bài giảng Một số thông tin về ung thư phế quản và phẫu thuật nội soi lồng ngực

  Bài giảng Một số thông tin về ung thư phế quản và phẫu thuật nội soi lồng ngực trình bày các nội dung chính sau: Ung thư phế quản nội soi phế quản; Các phương pháp điều trị khí phế quản; Phẫu thuật soi lồng ngực. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   10 p dainam 28/12/2021 11 0

 • Bài giảng Xử trí cấp cứu vết thương tim

  Bài giảng Xử trí cấp cứu vết thương tim

  Bài giảng Xử trí cấp cứu vết thương tim có nội dung trình về các biện pháp chẩn đoán, chọc hút màng ngoài tim, mở màng tim tối thiểu, hồi sức trước mổ, phẫu thuật cấp cứu, lựa chọn đường mở ngực, kiểm soát chảy máu,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   26 p dainam 28/12/2021 12 0

 • Bài giảng Chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa vào cộng đồng

  Bài giảng Chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa vào cộng đồng

  Bài giảng Chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa vào cộng đồng có nội dung tập trung trình bày về các vấn đề chăm sóc sức khỏe ban đầu; hoạt động tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa vào cộng đồng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; một số mô hình hoạt động hiệu quả,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   22 p dainam 28/12/2021 11 0

 • Nhận thức về các nhân tố ảnh hưởng đến tính hiệu lực của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại Việt Nam

  Nhận thức về các nhân tố ảnh hưởng đến tính hiệu lực của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại Việt Nam

  Bài viết này tìm hiểu về các nhân tố ảnh hưởng đến tính hiệu lực của Kiểm toán nội bộ trong lĩnh vực ngân hàng thương mại, trên cơ sở đó đánh giá nhận thức của các nhân sự trong các ngân hàng thương mại Việt Nam về nội dung này. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p dainam 28/12/2021 10 0

 • Ý kiến kiểm toán và các nhân tố phi tài chính: Bằng chứng tại Việt Nam

  Ý kiến kiểm toán và các nhân tố phi tài chính: Bằng chứng tại Việt Nam

  Nghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa ý kiến kiểm toán và các nhân tố phi tài chính của 188 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2010-2019. Nghiên cứu sử dụng phương pháp logit và phân chia ý kiến kiểm toán thành hai loại: ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần và ý kiến kiểm toán không phải dạng chấp nhận toàn phần. Mời...

   9 p dainam 28/12/2021 11 0

 • Phát triển và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam

  Phát triển và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam

  Bài viết bàn về việc phát triển và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về Chuẩn mực Báo cáo tài chính (BCTC) tại Việt Nam là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần phải được sớm triển khai để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế trong giai đoạn mới. Để làm được điều này, Bộ Tài chính đang xây dựng đề án đưa IFRS vào Việt Nam và cập...

   7 p dainam 28/12/2021 8 0

 • Ảnh hưởng của công nghệ blockchain và phương pháp kế toán tam phân (Triple entry) đối với nghề kiểm toán

  Ảnh hưởng của công nghệ blockchain và phương pháp kế toán tam phân (Triple entry) đối với nghề kiểm toán

  Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ngày càng phát triển mạnh mẽ và có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống con người nói chung và tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế nói riêng. Trong đó, công nghệ chuỗi khối (Blockchain) là một ứng dụng hiện đại của cách mạng công nghiệp 4.0 được áp dụng trong nhiều lĩnh vực. Bài viết phân tích khái niệm, đặc...

   9 p dainam 28/12/2021 10 0

 • Kế toán Việt Nam qua các thời kỳ và định hướng phát triển trong những năm tới

  Kế toán Việt Nam qua các thời kỳ và định hướng phát triển trong những năm tới

  Trong tiến trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống kế toán Việt Nam đã có những bước phát triển rất quan trọng theo hướng hội nhập với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế được chấp nhận chung. Nền kinh tế Việt Nam đang trong tiến trình đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc.

   7 p dainam 28/12/2021 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số