• Làm kế toán trên Excel

  Làm kế toán trên Excel

  Tài liệu Làm kế toán trên Excel bao gồm những nội dung về danh mục tài khoản, khách hàng, vật tư; cách ghi sổ nhật ký thu tiền, chi tiền, mua hàng và bán hàng; mẫu báo cáo thuế; cách in chứng từ; in phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhận; viết báo cáo tài chính; bảng cân đối số phát sinh; cân đối kế toán; báo cáo lưu chuyển tiền tệ,... Mời các bạn tham...

   222 p dainam 29/06/2015 99 1

 • Mẫu sổ sách Kế toán bằng Excel

  Mẫu sổ sách Kế toán bằng Excel

  Mẫu sổ sách Kế toán bằng Excel trình bày chuẩn chung những những thông tin liên quan tới Kế toán như: ngày tháng, xuất nhập hàng hóa, chi phí,... Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Kế toán và những ngành có liên quan.

   645 p dainam 30/04/2015 92 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số