• Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Quản trị vốn cố định

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Quản trị vốn cố định

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị vốn cố định, kiến thức về vốn cố định và đặc điểm, phân loại và xác định kết cấu tài sản cố định, hao mòn và khấu hao tài sản cố định. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các...

   21 p dainam 24/07/2019 4 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền và những ứng dụng

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền và những ứng dụng

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị theo thời gian của tiền và những ứng dụng, các kiến thức về lãi suất, lãi suất kép, lãi suất đơn, ứng dụng xác định giá trị phải trả của khoản vay trả cố định. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên...

   43 p dainam 24/07/2019 4 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Vốn và tài trợ vốn dài hạn cho doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Vốn và tài trợ vốn dài hạn cho doanh nghiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Vốn và tài trợ vốn dài hạn cho doanh nghiệp, kiến thức về các loại vốn trong doanh nghiệp, các công cụ tài trợ vốn dài hạn cho doanh nghiệp, chính sách tài trợ vốn dài hạn của doanh nghiệp. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học...

   39 p dainam 24/07/2019 4 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư, các kiến thức về đầu tư và dòng tiền trong DA đầu tư, các phương pháp đánh giá và lựa chọn DA đầu tư, cách vận dụng các phương pháp đánh giá. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập...

   36 p dainam 24/07/2019 4 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Chi phí sử dụng vốn, đòn bẩy tài chính và cơ cấu vốn của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Chi phí sử dụng vốn, đòn bẩy tài chính và cơ cấu vốn của doanh nghiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chi phí sử dụng vốn, đòn bẩy tài chính và cơ cấu vốn của DN, kiến thức cơ cấu vốn tối ưu của doanh nghiệp. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   40 p dainam 24/07/2019 3 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 7: Quản trị vốn lưu động

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 7: Quản trị vốn lưu động

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị vốn lưu động, kiến thức về vốn lưu động và đặc điểm, quản trị tiền mặt và chứng khoán có giá, quản trị các khoản phải thu, quản trị hàng tồn kho, chính sách vốn lưu động. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học...

   27 p dainam 24/07/2019 5 0

 • Bài giảng Những vấn đề chung về thuế

  Bài giảng Những vấn đề chung về thuế

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về thuế, vai trò của thuế, phân loại thuế, yếu tố cấu thành một sắc thuế, hệ thống thuế Việt Nam,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung...

   68 p dainam 24/07/2019 9 0

 • Bài giảng Hình ảnh cho trang web

  Bài giảng Hình ảnh cho trang web

  Bài giảng Hình ảnh cho trang web được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được tiêu chí hình ảnh cho báo chí; biên tập ảnh cơ bản; đạo đức biên tập ảnh báo chí và một số kiến thức khác. Với các bạn chuyên ngành Báo chí thì đây là tài liệu hữu ích.

   31 p dainam 24/07/2019 6 0

 • Bài giảng Chương trình dịch - Chương 1: Giới thiệu về chương trình dịch

  Bài giảng Chương trình dịch - Chương 1: Giới thiệu về chương trình dịch

  Bài giảng Chương trình dịch - Chương 1 giới thiệu cơ bản về chương trình dịch. Chương này sẽ khái quát một số khái niệm cơ bản, đồng thời trình bày các giai đoạn chính khi biên dịch chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p dainam 30/06/2019 14 0

 • Bài giảng Chương trình dịch - Chương 2: Phân tích từ vựng

  Bài giảng Chương trình dịch - Chương 2: Phân tích từ vựng

  Chương 2 "Phân tích từ vựng" giúp người học nắm được vai trò của giai đoạn phân tích từ vựng, sử dụng các khái niệm biểu thức chính qui (regular expression) và ô - tô - mát hứu hạn (finite automata) trong việc biểu diễn và nhận biết ngôn ngữ.

   31 p dainam 30/06/2019 13 0

 • Bài giảng Chương trình dịch - Chương 4: Dịch trực tiếp cú pháp

  Bài giảng Chương trình dịch - Chương 4: Dịch trực tiếp cú pháp

  Bài giảng Chương trình dịch - Chương 4 trang bị cho người học những kiên thức cơ bản về dịch trực tiếp cú pháp. Mục tiêu cụ thể trong chương này giúp người học: Vai trò của dịch trực tiếp cú pháp; hiểu được các khái niệm: Định nghĩa trực tiếp cú pháp, thuộc tính tổng hợp và thuộc tính kế thừa, cây cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p dainam 30/06/2019 15 0

 • Bài giảng Chương trình dịch - Chương 3: Phân tích cú pháp

  Bài giảng Chương trình dịch - Chương 3: Phân tích cú pháp

  Nội dung bài giảng chương 3 giúp người học: Nắm được vai trò của giai đoạn phân tích cú pháp; văn phạm phi ngữ cảnh (context- free grammar),cách phân tích cú pháp từ dưới lên- từ trên xuống (top-down and bottom-up parsing); bộ phân tích cú pháp LR. Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p dainam 30/06/2019 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số