• Bài giảng Điều hòa thân nhiệt - ThS. Nguyễn Thị Hoài Châu

  Bài giảng Điều hòa thân nhiệt - ThS. Nguyễn Thị Hoài Châu

  Bài giảng "Điều hòa thân nhiệt" trình bày quá trình sinh nhiệt, quá trình thải nhiệt, phản xạ điều nhiệt. Để hiểu rõ hơn mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   16 p dainam 13/02/2020 4 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 2 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 2 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 2: Quản trị rủi ro chiến lược" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị rủi ro, kiến thức cơ bản để quản trị rủi ro chiến lược, kế hoạch kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p dainam 30/12/2019 9 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 4 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 4 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 4: Môi trường pháp luật chính trị - kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Môi trường pháp luật, môi trường chính trị, môi trường kinh tế, xu hướng phát triển kinh tế thế giới và những rủi ro do môi trường kinh tế.

   39 p dainam 30/12/2019 13 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 3 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 3 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 3: Môi trường văn hóa và những rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm văn hóa, các yếu tố văn hóa, các khía cạnh và khuynh hướng văn hóa, rủi ro do môi trường văn hóa và cách phòng ngừa.

   17 p dainam 30/12/2019 12 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 5 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 5 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 5: Rủi ro trong kinh doanh xuất nhập khẩu" cung cấp cho người học các kiến thức: Rủi ro trong đàm phán hợp đồng ngoại thương, rủi ro trong soạn thảo và ký kết hợp đồng ngoại thương.

   34 p dainam 30/12/2019 15 0

 • Bài giảng Quá trình nghiên cứu và phát triển vấn đề giới ở Việt Nam - Nguyễn Thị Hoài Thu

  Bài giảng Quá trình nghiên cứu và phát triển vấn đề giới ở Việt Nam - Nguyễn Thị Hoài Thu

  Dưới đây là bài giảng Quá trình nghiên cứu và phát triển vấn đề giới ở Việt Nam do Nguyễn Thị Hoài Thu thực hiện. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những vấn đề chung; vấn đề giới qua các giai đoạn; vấn đề bình đẳng giới, kiến nghị về bình đẳng giới ở Việt Nam.

   21 p dainam 31/10/2019 54 0

 • Bài giảng Nâng cao vị thế của phụ nữ trong lãnh đạo và quản lý - Nguyễn Thị Hoài Thu

  Bài giảng Nâng cao vị thế của phụ nữ trong lãnh đạo và quản lý - Nguyễn Thị Hoài Thu

  Bài giảng Nâng cao vị thế của phụ nữ trong lãnh đạo và quản lý do Nguyễn Thị Hoài Thu thực hiện bao gồm những nội dung về thực trạng cán bộ nữ; thách thức và giải pháp về việc nâng cao vị thế của phụ nữ trong lãnh đạo và quản lý; thuật lãnh đạo.

   19 p dainam 31/10/2019 65 0

 • Bài giảng An sinh xã hội: Vấn đề an sinh xã hội và phát triển kinh tế

  Bài giảng An sinh xã hội: Vấn đề an sinh xã hội và phát triển kinh tế

  Bài giảng An sinh xã hội "Vấn đề an sinh xã hội và phát triển kinh tế" có các nội dung chính như sau: Tìm hiểu chung về ASXH; tương quan giữa ASXH và kinh tế; nhìn chung ra thế giới và thực trạng ở Việt Nam; ảnh hưởng của các chính sách ASXH tới phát triển kinh tế; nhìn về Việt Nam; kết luận chung.

   47 p dainam 31/10/2019 62 0

 • Bài giảng Kỹ năng quản trị stress - ThS. Lương Thu Hà

  Bài giảng Kỹ năng quản trị stress - ThS. Lương Thu Hà

  Bài giảng Kỹ năng quản trị stress trình bày các nội dung: Tổng quan về stress, nguyên nhân gây stress, đương đầu với tress trong công việc. Cùng tham khảo nội dung bài giảng để hiểu và biết cách đương đầu với stress trong công việc cũng như trong cuộc sống.

   47 p dainam 31/10/2019 73 0

 • Bài giảng Thiết kế bảng hỏi: Bài 2

  Bài giảng Thiết kế bảng hỏi: Bài 2

  Bài giảng Thiết kế bảng hỏi: Bài 2 sau đây được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về các loại câu hỏi và thang đo; một số nguyên tắc chung khi tiến hành thiết kế bảng hỏi; nguyên tắc đặt câu hỏi với một số câu hỏi đặt biệt; sắp xếp thứ tự các câu hỏi; phác thảo một bảng hỏi hoàn chỉnh; điều tra thử.

   53 p dainam 31/10/2019 68 0

 • Bài giảng Thu thập dữ liệu

  Bài giảng Thu thập dữ liệu

  Bài giảng Thu thập dữ liệu sau đây sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức về các nguyên tắc thu thập dữ kiện; phân loại biến số; phiếu câu hỏi; phần mềm phân tích số liệu. Với các bạn quan tâm tới vấn đề điều tra, nghiên cứu khoa học thì đây là tài liệu hữu ích.

   21 p dainam 31/10/2019 63 0

 • Bài giảng Thiết kế bảng hỏi: Bài 1

  Bài giảng Thiết kế bảng hỏi: Bài 1

  Bài giảng Thiết kế bảng hỏi bao gồm những nội dung chính về vị trí và ý nghĩa của thiết kế bảng hỏi; sơ lược về quy trình nghiên cứu, điều tra và khảo sát. Với các bạn chuyên ngành Xã hội học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.

   10 p dainam 31/10/2019 59 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số