• Ebook Thiết kế và thi công hố móng sâu: Phần 2 - PGS. TS. Nguyễn Bá Kế

  Ebook Thiết kế và thi công hố móng sâu: Phần 2 - PGS. TS. Nguyễn Bá Kế

  Ebook Thiết kế và thi công hố móng sâu: Phần 2 của PGS. TS. Nguyễn Bá Kế sau đây trình bày về thanh cống, thanh neo trong đất, đinh đặt chắn giữ hố móng, hạ mục nước ngầm và đào đất, chuyển vị của đất quanh hố móng, sự cố và xử lý sự cố móng, quan trắc hố móng. Mời các bạn tham khảo sách bổ sung thêm kiến thức ở lĩnh vực này. 

   285 p dainam 29/06/2015 101 3

 • Giáo trình Access - Trung tâm Tin học

  Giáo trình Access - Trung tâm Tin học

  "Giáo trình Access" này trình bày nội dung qua các chương sau: chương 1 tổng quan về microsoft access 2010, chương 2 xây dựng cơ sở dữ liệu, chương 3 toán tử-hàm-biểu thức, chương 4 query-truy vấn dữ liệu, chương 5 form-biểu mẫu, chương 6 report-báo cáo, chương 7 macro–tập lệnh, chương 8 module.

   162 p dainam 29/06/2015 78 1

 • Ebook Cấu trúc máy tính

  Ebook Cấu trúc máy tính

  Ebook Cấu trúc máy tính có kết cấu nội dung gồm 8 chương đề cập đến các vấn đề như: Những hiểu biết cơ bản về thông tin và máy tính, tổng quan về các thành phần trong máy tính PC, bảng mạch hệ thống, các thiết bị lưu trữ lâu dài, các thiết bị nhập xuất, tiến trình lắp ráp một máy tính cá nhân PC, công nghệ đa phương tiện, máy in và máy...

   90 p dainam 29/06/2015 93 1

 • Bài giảng Xử lý sự cố phần mềm máy tính: Bài 0 - CĐ Nghề Spiace

  Bài giảng Xử lý sự cố phần mềm máy tính: Bài 0 - CĐ Nghề Spiace

  Bài giảng Xử lý sự cố phần mềm máy tính: Bài 0 được biên soạn nhằm giúp các bạn nắm được những thông tin tổng quan của môn học từ đó giúp các bạn biết được mục tiêu, những nội dung chính trong môn học và tài liệu tham khảo để có thể có sự chuẩn bị cho môn học một cách tốt nhất. 

   7 p dainam 29/06/2015 56 1

 • Bài giảng Hệ điều hành - Chương 1: Tổng quan (2008)

  Bài giảng Hệ điều hành - Chương 1: Tổng quan (2008)

   Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Tổng quan trình bày khái niệm hệ điều hành, các thành phần của một hệ thống máy tính, các hệ thống máy tính điển hình,... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   68 p dainam 29/06/2015 79 1

 • Bài giảng Hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình (2008)

  Bài giảng Hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình (2008)

   Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Quản lý tiến trình trình bày khái niệm về tiến trình, lập lịch tiến trình, các thao tác trên tiến trình, hợp tác giữa các tiến trình, luồng, truyền thông giữa các tiến trình.

   159 p dainam 29/06/2015 75 1

 • Bài giảng Hệ điều hành - Chương 3: Quản lý lưu trữ (2008)

  Bài giảng Hệ điều hành - Chương 3: Quản lý lưu trữ (2008)

   Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Quản lý lưu trữ trình bày các nội dung như quản lý bộ nhớ, bộ nhớ ảo, giao diện hệthống file, cài đặt hệthống file. Mời các bạn cùng tham khảo.

   171 p dainam 29/06/2015 56 1

 • Bài giảng Hệ điều hành

  Bài giảng Hệ điều hành

  Bài giảng Hệ điều hành có kết cấu gồm 8 chương, cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về tổng quan hệ điều hành, cấu trúc hệ điều hành, tiến trình, định thời CPU-1, định thời CPU-2, đồng bộ-1, đồng bộ-2, deadlock, quản lý bộ nhớ, bộ nhớ ảo.

   421 p dainam 29/06/2015 80 1

 • Bài giảng Hệ điều hành - Chương 4: Các thiết bị vào/ra (2008)

  Bài giảng Hệ điều hành - Chương 4: Các thiết bị vào/ra (2008)

   Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Các thiết bị vào/ra trình bày các hệ thống vào/ra, thiết bị lưu trữ phụ. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   68 p dainam 29/06/2015 47 1

 • Tổng hợp ngân hàng trắc nghiệm môn Nguyên lí hệ điều hành (Khoa CNTT - ĐH Thái Nguyên)

  Tổng hợp ngân hàng trắc nghiệm môn Nguyên lí hệ điều hành (Khoa CNTT - ĐH Thái Nguyên)

  Tổng hợp ngân hàng trắc nghiệm môn Nguyên lí hệ điều hành (Khoa CNTT - ĐH Thái Nguyên) giúp cho các các bạn sinh viên sinh viên củng cố kiến thức về môn Nguyên lí hệ điều hành. Đặc biệt, thông qua việc giải những bài tập trong đề thi này sẽ giúp các các bạn sinh viên biết được những kiến thức mình còn yếu để có sự đầu tư phù hợp...

   67 p dainam 29/06/2015 113 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Lê Ngọc Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Lê Ngọc Thắng

  Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Chức năng hoạch định giúp người học nắm được khái quát về hoạch định, định nghĩa chức năng hoạch định, các kỹ thuật và công cụ hoạch định, tiến trình hoạch định và vai trò của hoạch định. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   17 p dainam 29/06/2015 77 1

 • Bài giảng Quản lý nhân sự - GV. Phạm Sanh

  Bài giảng Quản lý nhân sự - GV. Phạm Sanh

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Quản lý nhân sự" thông qua việc tìm hiểu nội dung trình bày sau: các lý thuyết nhu cầu, động viên nhân viên, quản lý nhân sự, các nhân vật chính của quản lý dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p dainam 29/06/2015 76 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số