• Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Tổng quan về C/C++" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình và ngôn ngữ lập trình, quy trình viết và thực thi chương trình, cấu trúc của một chương trình C/C++,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p dainam 28/06/2020 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 2 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 2 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Các cấu trúc điều khiển" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp, lệnh nhảy vô điều kiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p dainam 28/06/2020 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Mảng, chuỗi và hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Mảng, chuỗi, mảng chuỗi, hàm, đệ quy, hàm và mảng dữ liệu, tổ chức chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p dainam 28/06/2020 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 4 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 4 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 4: Con trỏ và số học địa chỉ" cung cấp cho người học các kiến thức: Địa chỉ, phép toán, con trỏ, các phép toán với con trỏ, cấp phát và thu hồi bộ nhớ động, con trỏ và mảng, chuỗi, mảng con trỏ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p dainam 28/06/2020 1 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 5 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 5 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 5: Kiểu dữ liệu cấu trúc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khai báo, khởi tạo; truy nhập các thành phần, hàm với cấu trúc, câu lệnh typedef, hàm sizeof. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p dainam 28/06/2020 0 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 6 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 6 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 6: Tệp tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Dẫn nhập, khai báo kiểu tệp tin, các thao tác truy xuất tệp tin, các hàm tệp tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p dainam 28/06/2020 1 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 1 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 1 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 1: Các kiến thức cơ bản về tin học" cung cấp cho người học các kiến thức: Máy tính điện tử, thông tin và xử lý thông tin, hệ đếm, biểu diễn thông tin trong máy tính, cấu trúc cơ bản của máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p dainam 28/06/2020 0 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 2 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 2 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 2: Hệ điều hành và các chương trình tiện ích" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm và chức năng chính của hệ điều hành, phân loại hệ điều hành, hệ điều hành Windows, một số phần mềm và tiện ích. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p dainam 28/06/2020 0 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 3 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 3 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3: Thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, tính chất của thuật toán, biểu diễn thuật toán, các cấu trúc thuật toán cơ bản. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   19 p dainam 28/06/2020 0 0

 • Kiến trúc trường phổ thông liên cấp tại Hà Nội

  Kiến trúc trường phổ thông liên cấp tại Hà Nội

  Mô hình trường phổ thông liên cấp ngoài công lập tại Hà Nội tỏ ra có nhiều ưu điểm, hỗ trợ hiệu quả cho hệ thống trường công lập và đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Bài viết tổng hợp và hệ thống hóa mô hình này (về bố cục tổng thể và giải pháp kiến trúc cho các khối chức năng chính).

   4 p dainam 28/06/2020 1 0

 • Hiệu quả của phân vùng mạng lưới cấp nước trong hệ thống cấp nước đô thị

  Hiệu quả của phân vùng mạng lưới cấp nước trong hệ thống cấp nước đô thị

  Mạng lưới cấp nước phân vùng đã và đang được triển khai áp dụng tại nhiều hệ thống cấp nước đô thị mà các công ty cấp nước đang quản lý, vận hành. Với giải pháp này đã mang lại hiệu quả về nhiều mặt: Giảm tỷ lệ rò rỉ, thất thoát; giảm chi phí năng lượng điện tiêu thụ cho trạm bơm cấp nước; quản lý thuận tiện…Những hiệu...

   4 p dainam 28/06/2020 1 0

 • Nghiên cứu thực nghiệm ở Nhật bản về đặc tính biến dạng của đất chảy được ổn định bằng gia cường với vật liệu cốt sợi

  Nghiên cứu thực nghiệm ở Nhật bản về đặc tính biến dạng của đất chảy được ổn định bằng gia cường với vật liệu cốt sợi

  Bài viết này trình bày nghiên cứu sự khác nhau giữa điều kiện bảo dưỡng trong phòng với ngoài hiện trường của mẫu thí nghiệm là hỗn hợp đất cốt sợi về kết quả ba trục của chúng, nhằm sáng tỏ khả năng sử dụng hỗn hợp đất với cốt sợi và xi măng làm vật liệu đất đắp.

   5 p dainam 28/06/2020 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số